Wednesday, March 22 2017, 07:24 PM (GMT - 5)
HOME UNITED NATIONS SITEMAP CONTACT
TIẾNG VIỆT
 
About the Mission
Viet Nam & UN
» General
» Viet Nam in the Security Council
» Disarmament, Peace, Security, Legal Issues
» Human Rights
» Economic and Development Issues
» Others
» UN Reform
» China’s illegal deployment of the oil rig Haiyang Shiyou 981 in the exclusive economic zone and continental shelf of Viet Nam
Press Releases
Consular Services
Business Guide & Tourist Information
Links
 
Search
 
 
[ Gallery ]
 
Viet Nam & UN  »  General
 
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên bang Xên Kít và Nê-vít và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca
11-07-2013, 11:35 pm

Thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên bang Xên Kít và Nê-vít

 và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca

Ngày 1 tháng 11 năm 2013, tại Trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc ở Niu-Ước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam và Ngài Delano Frank Bart, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Liên bang Xên Kít và Nê-vít tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Liên bang Xên Kít và Nê-vít đã ký  “Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Xên Kít và Nê-vít”.

Cũng trong ngày 1 tháng 11 năm 2013, tại Trụ sở Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc ở Niu-Ước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam và Ngài Vince Henderson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca đã ký “Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca”.

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao với là sự kiện đánh dấu bước tiến mới,  đáp ứng nguyện vọng tăng cường và phát triển quan hệ cùng có lợi giữa Việt Nam và Liên bang Xên Kít và Nê-vít và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca.

Liên bang Xên Kít và Nê-vít và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca là hai quốc gia nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Ca-ri-bê và đều là các thành viên quan trọng và rất tích cực Tổ chức Cộng đồng các nước Ca-ri-bê (CARICOM) và nhiều tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực khác. Việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ với Liên bang Xên Kít và Nê-vít và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt và qua đó, thể hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Viêt Nam, coi trọng phát triển quan hệ với với Liên bang Xên Kít và Nê-vít  và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca, nói riêng, và với các nước thuộc khu vực Mỹ La-tinh, Ca-ri-bê nói chung.

Các Văn bản ký kết trên được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon để lưu hành như văn kiện chính thức của Liên hợp quốc và thông báo đến các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.Print version

Other News:
 » Statement by H.E. Ambassador Le Hoai Trung,Permanent Representative of Viet Nam to the United Nations on behalf of ASEAN Nations on Operational activities for development of the Second Committee 68th Session of the United Nations General Assembly | 10-16-2013 |
 » Statement By H.E. Ambassador Le Hoai Trung Permanent Representative of the Socialist Republic of Viet Nam At Agenda Item 28: Advancement of Women 14 October 2013 | 10-14-2013 |
 » Statement by Mr. Pham Quang Hieu Deputy Permanent Representative of Vietnam to the United Nations at the 6th Committee of the UNGA 68 Session on Agenda Item 85 “The rule of law at international and national levels” (October 9-10, 2013) | 10-14-2013 |
 » Satement by H.E. Ambassador Le Hoai Trung, Permanent Representative of Viet Nam to the United Nations at the General Debate of the Second Committee of the 68th of the United Nations General Assembly | 10-14-2013 |
 » SPECIAL ANNOUNCEMENT | 10-09-2013 |
 » STATEMENT By H.E. Ambassador Le Hoai Trung Permanent Represetative of the Socialist Republic of Viet Nam At the Third Committee of the 68th Session of the General Assembly on Agenda item 27: Social Development New York 8 October 2013 | 10-09-2013 |
 » Statement by Mr. Pham Quang Hieu Deputy Permanent Representative of Vietnam to the United Nations at the 6th Committee of the UNGA 68 Session on Agenda Item: 110 “Measures to eliminate international terrorism” (New York, 7-8 October 2013 | 10-09-2013 |
 » Viet Nam’s Report on the implementation of Resolution 2094 (2013) of the United Nations Security Council | 08-16-2013 |
 » Statement by H.E Ambassador Le Hoai Trung, Permanent Represtative of Viet Nam on behalf of ASEAN a the Open Debate of the UNSC on "Cooperation between the UN and regional and subregional orgainzation in maintaining international peace and security&am | 08-09-2013 |
 » Statement by H.E Ambassador. Le Hoai Trung, Permanent Representative of Viet Nam to the UN at the twenty third meeting of states party to the United Nation Convention of the law of the sea | 08-09-2013 |


 
5