Thứ tư, 02/12/2015, 01:19 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
» Lời chào của Đại sứ
» Thành viên Phái đoàn
» Giới thiệu
Việt Nam & LHQ
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Phái đoàn Việt Nam
 
Thành viên Phái đoàn

Bà Nguyễn Phương Nga

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền

Trưởng Phái đoàn

 

Nguyễn Trắc Bá

 

Công sứ, 

Phó Trưởng Phái đoàn

 

Phạm Quang Hiệu

 

 

 

Đỗ Hùng Việt

 

Tham tán Công sứ,

Phó Trưởng Phái đoàn

 

Tham tán Công sứ,

Phó Trưởng Phái đoàn

 

Nguyễn Việt Lâm

 

Bí thư 2

Chánh Văn phòng, Ủy ban 5,

ASEAN, Không Liên kết

 

Vũ Văn Miến

 

Tham tán

Ủy ban 4

          

Lương Hồng Phúc

Bí thư 1

Ủy ban 2, các vấn đề kinh tế

Phạm Việt Hà

Bí thư 1

ECOSOC

Nguyễn Hữu Hưng

Bí thư 1

Ủy ban 2

Nguyễn Duy Thanh

Bí thư 2

Ủy ban 2

ECOSOC

Vũ Thùy Minh

Bí thư 2

Ủy ban 3

ECOSOC

 

Nguyễn Văn Đông

 

Bí thư 3

Văn phòng - Quản trị

 

Phan Hồ Thế Nam

 

Bí thư 2

Ủy ban 1

 

Đinh Viết Dũng

Khuất Thị Minh Thảo

 

Bí thư 3, ECOSOC

Nhân viên

 

Nguyễn Tạ Hà Mi

 

Bí thư 3, Ủy ban 6

Thư ký Đại sứ

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Nhân viên

 

Nguyễn Bảo Ngọc

 

Nhân viên

           

Cập nhật tháng 4/2015

 
 
5