Thứ năm, 29/01/2015, 05:18 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao
 
Về Nghị quyết 1874 (2009) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
14-06-2009, 03:00 am

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM LÊ DŨNG
TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHÓNG VIÊN NGÀY 13 THÁNG 06 NĂM 2009

   
Ngày 13/6/2009, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến Nghị quyết 1874 (2009) của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân ngày 25/5/2009, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói:

         "Chính sách nhất quán của Việt Nam là ủng há»™ cấm thá»­ hạt nhân toàn diện, không phổ biến vÅ© khí hạt nhân, tiến tá»›i giải trừ hoàn toàn loại vÅ© khí này. Việt Nam ủng há»™ hoà bình, ổn định, phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và những ná»— lá»±c phấn đấu vì những mục tiêu này.

        Trên tinh thần đó, chúng tôi chia sẻ lo ngại về vụ thá»­ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và cho rằng các biện pháp trong Nghị quyết má»›i của Há»™i đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là nhằm ngăn ngừa phổ biến vÅ© khí hạt nhân và phát triển tên lá»­a đạn đạo theo Nghị quyết 1718 của Há»™i đồng Bảo an. Việc thá»±c hiện cần tránh làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và các hoạt Ä‘á»™ng vì mục đích nhân đạo, phát triển cÅ©ng nhÆ° các hoạt Ä‘á»™ng kinh tế hợp pháp.

      Chúng tôi thấy cần nhấn mạnh là Nghị quyết má»›i này khẳng định cam kết của Há»™i đồng Bảo an đối vá»›i má»™t giải pháp hòa bình, ngoại giao, chính trị cho tình hình hiện nay; đồng thời cÅ©ng hoan nghênh các nÆ°á»›c thúc đẩy má»™t giải pháp toàn diện thông qua đối thoại, trong đó có cÆ¡ chế Đàm phán 6 bên, và tránh những hành Ä‘á»™ng có thể làm căng thẳng thêm tình hình."


Bản in

Other News:
 » Về việc Cá»™ng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố đã thá»­ hạt nhân | 26-05-2009 |
 » Việt Nam hoan nghênh thắng lợi của Chính phủ và nhân dân Xri Lan- ca | 22-05-2009 |
 » Về việc Việt Nam ná»™p Báo cáo về Ranh giá»›i ngoài thềm lục địa Việt Nam | 09-05-2009 |
 » Việt Nam tích cá»±c tiến hành các biện pháp ngăn chặn và đối phó vá»›i dịch cúm | 30-04-2009 |
 » Phản ứng của Việt Nam đối vá»›i việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh Quang Minh Tinh 2 | 05-04-2009 |
 » Phản ứng của Việt Nam về việc Tổng thống Phil-líp-pin ký ban hành luật đường cÆ¡ sở má»›i | 12-03-2009 |
 » Về việc Tòa án hình sá»± Quốc tế (ICC) đã ra lệnh bắt Tổng thống Xu-đăng Ô-ma Hassan Ba-sia | 05-03-2009 |
 » Nhân dân Việt Nam hết sức bất bình trÆ°á»›c quyết định sai lầm và bất công của Toà án Tối cao Hoa Kỳ | 03-03-2009 |
 » Phản ứng của Việt Nam về việc Quốc há»™i Philippin thông qua dá»± luật đường cÆ¡ sở của Philippin | 20-02-2009 |
 » Phản ứng của Việt Nam về việc ngày 4/1/09 I-xra-en đã tấn công trên bá»™ vào dải Gaza | 04-01-2009 |


 
5