Thứ bảy, 31/01/2015, 06:36 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao
 
Về việc Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma được trao giải Nô-ben Hòa bình 2009
10-10-2009, 03:45 am

NGƯỜI PHÁT NGÔN BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA PHÓNG VIÊN NGÀY 09 THÁNG 10  NÄ‚M 2009

Câu hỏi: Đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Ủy ban giải Nô-ben Na-uy vừa mới công bố trao cho Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma giải Nô-ben Hòa bình 2009?

Trả lời:
  
“Vá»›i việc Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma  được Ủy ban giải Nô-ben Na-uy quyết định trao giải Nô-ben Hòa bình năm 2009, chúng tôi hy vọng Tổng thống Ô-ba-ma sẽ đóng góp tích cá»±c vào việc bảo vệ hòa bình - mục tiêu của giải thưởng này.”


Bản in

Other News:
 » Về Nghị quyết 1874 (2009) của Há»™i đồng Bảo an Liên Hợp quốc | 14-06-2009 |
 » Về việc Cá»™ng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố đã thá»­ hạt nhân | 26-05-2009 |
 » Việt Nam hoan nghênh thắng lợi của Chính phủ và nhân dân Xri Lan- ca | 22-05-2009 |
 » Về việc Việt Nam ná»™p Báo cáo về Ranh giá»›i ngoài thềm lục địa Việt Nam | 09-05-2009 |
 » Việt Nam tích cá»±c tiến hành các biện pháp ngăn chặn và đối phó vá»›i dịch cúm | 30-04-2009 |
 » Phản ứng của Việt Nam đối vá»›i việc CHDCND Triều Tiên phóng vệ tinh Quang Minh Tinh 2 | 05-04-2009 |
 » Phản ứng của Việt Nam về việc Tổng thống Phil-líp-pin ký ban hành luật đường cÆ¡ sở má»›i | 12-03-2009 |
 » Về việc Tòa án hình sá»± Quốc tế (ICC) đã ra lệnh bắt Tổng thống Xu-đăng Ô-ma Hassan Ba-sia | 05-03-2009 |
 » Nhân dân Việt Nam hết sức bất bình trÆ°á»›c quyết định sai lầm và bất công của Toà án Tối cao Hoa Kỳ | 03-03-2009 |
 » Phản ứng của Việt Nam về việc Quốc há»™i Philippin thông qua dá»± luật đường cÆ¡ sở của Philippin | 20-02-2009 |


 
5