Thứ sáu, 24/03/2017, 03:10 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Tiêu điểm
 
Chúng ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
31-07-2008, 10:07 pm

1. Nhân dịp kết thúc một tháng Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên HợpQuốc, Đại sứ  đánh giá như thế nào về công việc của Hội đồng và sự tham gia của Việt Nam trong tháng này?

 

Công việc tháng 7 năm nay của Hội đồng Bảo An  (HĐBA) rất nặng, nặng hơn bất cứ tháng nào từ đầu năm kể từ khi chúng ta tham gia HĐBA, nếu nói cả về khối lượng lẫn mức độ phức tạp.

 

Trong tháng 7/2008, HĐBA đã thảo luận và thương lượng về một loạt vấn đề định kỳ, thường xuyên liên quan hoạt động của các phái bộ của LHQ tại Bờ Biển Ngà, Cộng hòa Trung Phi và Sát, Tây Phi, Xu-đăng bao gồm cả Đa-phua, Ê-rê-tri-a và Ê-ti-ô-pi-a, Gru-di-a, Kô-sô-vô, Af-gha-nít-xtan và Nê-pal. Trong tháng 7 Chủ tịch HĐBA phải hoàn thành báo cáo về công việc của Hội đồng một năm qua kể từ 01/8/2007 để đệ trình ĐHĐ/LHQ xem xét tại khóa họp thường niên sắp tới của ĐHĐ. Ngoài ra trong tháng 7 năm nay, theo yêu cầu của một số nước thành viên, HĐBA đã phải xử lý một số vấn đề đột xuất như tình hình bất ổn định, gia tăng bạo lực tại Dim-ba-bu-ê, tình hình Mi-an-ma. Tôi nói theo yêu cầu của một số nước thành viên vì không phải tất cả mọi thành viên đều cho rằng HĐBA có thẩm quyền hoặc trách nhiệm xem xét các vấn đề Dim-ba-bu-ê, Mi-an-ma. Chúng ta cùng nhiều thành viên HĐBA chia sẻ quan điểm cho rằng tình hình Dim-ba-bu-ê, tình hình Mi-an-ma có một số yếu tố gây quan ngại nhưng không phải là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, do vậy không thuộc thẩm quyền xử lý của HĐBA. Cũng trong tháng 7 năm nay, theo ý kiến của chúng ta, HĐBA tổ chức 02 cuộc thảo luận mở quan trọng về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang và vấn đề Trung Đông.

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong tháng 7 năm nay HĐBA họp 40 cuộc cấp Đại sứ, kể cả họp chính thức và tham vấn kín, thông qua 6 Nghị quyết, trong đó có các nghị quyết gia hạn sứ mệnh của các phái bộ của LHQ tại Bờ Biển Ngà, Đa-phơ, Nê-pan, chấm dứt sứ mệnh của phái bộ LHQ tại Ê-rê-tri-a và Ê-ti-ô-pi-a và của Ủy ban trừng phạt về Ru-an-đa, gia hạn thẩm quyền của các thẩm phán Tòa án hình sự quốc tế về Ru-an-đa. HĐBA cũng thông qua 3 Tuyên bố Chủ tịch về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang, về cuộc tấn công nhằm vào Phái bộ hỗn hợp của LHQ và Liên minh Châu Phi tại Đa-phua (UNAMID) và về tình hình Af-gha-nít-xtan; thông qua  5 Tuyên bố Báo chí lên án các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan ngoại giao, dân thường, binh sĩ gìn giữ hòa bình và nhân viên LHQ cũng như nhân viên cứu trợ nhân đạo.

 

Trên cả 2 cương vị là Đại diện quốc gia và là Chủ tịch HĐBA tháng 7/2008, chúng ta đã  nỗ lực  hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

 

Thứ nhất, trên cương vị Đại diện quốc gia, trong việc tham gia xử lý các vấn đề nêu trên, chúng ta tiếp tục thể hiện, bảo vệ quan điểm, lập trường nguyên tắc của Đảng và Nhà nước ta về việc giải quyết các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế. Trong các vấn đề Dim-ba-bu-ê, Kô-sô-vô, Mi-an-ma, chúng ta tiếp tục thể hiện và bảo vệ quan điểm được sự ủng hộ, đồng tình rộng rãi tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của các quốc gia, đề cao vai trò của các tổ chức khu vực, đề cao vai trò trung gian, hòa giải thay cho việc gây sức ép, sử dụng vũ lực. Chúng ta tiếp tục chủ trương hạn chế tối đa việc áp dụng các biện pháp trừng phạt vì cho rằng các biện pháp trừng phạt khi được áp dụng không chính đáng và không cần thiết sẽ không góp phần cho việc tìm kiếm giải pháp mà chỉ gây khó khăn cho cuộc sống của nhân dân các nước, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, phụ nữ và trẻ em.

 

Trong quan hệ với các nước thành viên khác của HĐBA, chúng ta tiếp tục chủ trương thông qua trao đổi, tham vấn tăng cường hiểu biết lẫn nhau, gia tăng các điểm đồng, thu hẹp khác biệt, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Bảo vệ lập trường, lợi ích quốc gia, tạo dựng được quan hệ tin cậy, thẳng thắn với các nước – đó là 2 điểm quan trọng nhất bảo đảm thành công của chúng ta với tư cách là một thành viên không thường trực có trách nhiệm của HĐBA/LHQ.

 

Thứ hai, trên cương vị là Chủ tịch HĐBA, chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm   điều phối mọi hoạt động của Hội đồng, từ khâu lên chương trình làm việc, chuẩn bị kịch bản cho từng cuộc họp, xử lý các tình huống phát sinh, chủ trì các cuộc tham vấn, kể cả tham vấn toàn thể và tham vấn hẹp với một số thành viên về một số vấn đề có độ nhạy cảm, đảm bảo công việc của Hội đồng diễn ra đúng tiến độ, trên tinh thần xây dựng, tránh căng thẳng. Việc chúng ta sáng kiến tổ chức phiên thảo luận mở về chủ đề trẻ em và xung đột vũ trang, ra được Tuyên bố Chủ tịch do chúng ta soạn thảo và chủ trì thương lượng với nội dung toàn diện, thiết thực và sáng kiến tổ chức phiên thảo luận mở về vấn đề Trung Đông, là phiên thảo luận mở đầu tiên sau gần một năm gián đoạn, việc lần đầu tiên chúng ta sáng kiến tổ chức cuộc họp không chính thức của Chủ tịch HĐBA với các nước thành viên LHQ để lấy ý kiến đóng góp về việc xây dựng báo cáo hằng năm của HĐBA được các nước đánh giá cao. Cũng theo ý kiến của chúng ta, lần đầu tiên, có thể trong tháng 8 tới, HĐBA sẽ có thể tổ chức một phiên thảo luận mở bàn về phương pháp làm việc nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả công việc của Hội đồng.

 

Trên cương vị Chủ tịch, chúng ta quan tâm công tác truyền thông, thường xuyên tiếp xúc, thông tin cho báo chí quốc tế về công việc của HĐBA với 2 buổi họp báo chính thức và gần 20 cuộc tiếp xúc với báo chí quốc  tế thông báo cho dư luận tình hình cập nhật về hoạt động của HĐBA. Chúng ta đồng thời quan tâm công tác trao đổi, thông tin với các nước, các tổ chức trong và ngoài LHQ, đặc biệt các tổ chức khu vực. Điều này được các nước, các tổ chức đánh giá cao, coi đó là thiết thực nhằm làm cho công việc của HĐBA sát với yêu cầu của tình hình thực địa và do vậy đảm bảo hiệu quả thiết thực.

 

Tôi muốn nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa việc thực hiện tốt chức năng Đại diện quốc gia và cương vị Chủ tịch. Ý nghĩa của việc hoàn thành “nghĩa vụ quốc tế” chỉ được bảo đảm và nhìn nhận  khi  qua việc thực hiện “nghĩa vụ quốc tế” đó chúng ta bảo vệ tốt hơn quan điểm, lợi ích quốc gia. Mặt khác nếu bảo vệ quan điểm, lợi ích quốc gia theo cách để mất đi tính khách quan, không tôn trọng đúng mức quan điểm, cách đề cập có thể khác chúng ta nhưng là chính đáng theo quy định của thủ tục, chúng ta sẽ không có được sự ủng hộ cần thiết của các nước thành viên khác để có thể hoàn thành tốt trọng trách của mình.

 

2. Theo Đại sứ, đâu là nguyên nhân giúp Việt Namđạt được những thành công bước đầu như vậy?

 

Cũng như trong việc đảm nhiệm cương vị là thành viên không thường trực HĐBA nửa năm đầu tiên chúng ta tham gia Hội đồng, việc chúng ta đã hoàn thành tốt được trách nhiệm của mình trong tháng qua trên cả hai cương vị trước hết là nhờ đã có quá trình chuẩn bị tốt cả về nhân sự, kiến thức và học hỏi kinh nghiệm. Ngay từ khi trúng cử vào HĐBA tháng 10/2007, đồng thời với việc chuẩn bị tham gia công việc của Hội đồng, chúng ta đã có lộ trình và sớm bắt tay vào việc chuẩn bị cho công tác tháng 7/2008 khi Việt Nam giữ chức Chủ tịch luân phiên. Cơ chế chỉ đạo của trong nước đối với cơ quan đại diện cũng như cơ chế thông tin, phối hợp giữa trong và ngoài nước, giữa các cơ quan đại diện ngoài nước, nhất là các cơ quan đại diện tại các địa bàn có xung đột đóng vai trò hết sức quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong việc tham gia xử lý các vấn đề quan trọng, có độ nhạy cảm cao như vấn đề hạt nhân của I-ran, vấn đề Dim-ba-bu-e, vấn đề Mi-an-ma cũng như vấn đề tranh chấp gữa Căm-pu-chia và Thái-lan vừa qua, Phái đoàn nhận được sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của Lãnh đạo cấp cao. Việc  Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm  trực tiếp điều hành cuộc thảo luận mở về chủ đề trẻ em và xung đột vũ trang được tổ chức theo sáng kiến của chúng ta với kết quả tích cực được các nước thành viên và dư luận đánh giá cao. Ngoài ra cũng phải kể đến hoạt động tích cực của  các cơ quan truyền thông trong nước và tại địa bàn giúp nhân dân trong nước và dư luận quốc tế nắm bắt và ủng hộ công việc của chúng ta tại HĐBA.

 

Chúng ta còn ba phần tư quãng đường và một lần nữa đảm nhiệm cương vị Chủ tịch. Việc tích cực tham gia công việc của Hội đồng, tiếp tục trau dồi kiến thức và tích lũy, học hỏi kinh nghiệm, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao cuả Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp nhịp nhàng và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan sẽ là những nhân tố bảo đảm thành công của chúng ta./.

 Bản in

Other News:
 » Việt Nam đóng góp tích cực, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm trong 6 tháng đầu tiên là Uỷ viên không thường trực HĐBA | 01-07-2008 |
 » Việt Nam sẵn sàng đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Bảo an | 30-06-2008 |
 » Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh: Việt Nam ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN, trong việc gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tê | 17-04-2008 |
 » Hoạt động của Việt Nam tại HĐBA/LHQ trong 03 tháng đầu năm 2008 | 04-04-2008 |
 » Việt Nam phê chuẩn hiến chương ASEAN- bước tiến mới trong quá trình Việt Nam tham gia ASEAN | 02-04-2008 |
 » Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh: Trở thành thành viên không thường trực HĐBA LHQ, cơ hội nâng cao vị thế Việt Nam | 24-01-2008 |
 » Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Việt Nam là điểm sáng của khu vực với sự phát triển năng động, ổn định | 16-01-2008 |
 » Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Hội nghị phụ nữ toàn cầu | 11-01-2008 |
 » Đại hội đồng LHQ thông qua ngân sách 4,17 tỷ USD | 23-12-2007 |
 » Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo I-ran | 23-12-2007 |


 
5