Thứ bảy, 19/04/2014, 08:53 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Các vấn đề chung
 
29-01-2014, 04:52 am
Announcement of Closure on the occasion of Vietnamese Lunar New Year
13-12-2013, 10:21 pm
Tin hoạt động đối ngoại tuần từ 9 - 13/12/2013
11-11-2013, 01:06 pm
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với An-ti-goa và Bác-bu-đa
08-11-2013, 04:51 am
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên bang Xên Kít và Nê-vít và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca
02-10-2012, 08:16 am
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 67
02-10-2012, 08:15 am
Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) và các Hội nghị liên quan
02-10-2012, 06:26 am
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 67
01-10-2012, 07:04 am
Ngoại giao góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia


 
5