Thứ bảy, 25/03/2017, 06:59 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Các vấn đề chung
 
21-05-2016, 03:08 am
Đại hội đồng Liên hiệp quốc kỷ niệm Ngày quốc tế VESAK
15-06-2014, 10:23 pm
Bài phát biểu của Ngài Lê Hoài Trung, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 24 các quốc
29-01-2014, 04:52 am
Announcement of Closure on the occasion of Vietnamese Lunar New Year
13-12-2013, 10:21 pm
Tin hoạt động đối ngoại tuần từ 9 - 13/12/2013
11-11-2013, 01:06 pm
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với An-ti-goa và Bác-bu-đa
08-11-2013, 04:51 am
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên bang Xên Kít và Nê-vít và Cộng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca
02-10-2012, 08:16 am
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 67
02-10-2012, 08:15 am
Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) và các Hội nghị liên quan


 
5