Thứ ba, 28/03/2017, 06:57 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
 
31-10-2016, 07:30 pm
Việt Nam khẳng định cam kết bảo đảm và thúc đẩy quyền con người
26-10-2016, 01:30 am
Việt Nam tham dự phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về Phụ nữ, hòa bình và an ninh
29-09-2016, 04:38 pm
Việt Nam phát biểu tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an về Trẻ em trong Xung đột Vũ trang
13-07-2016, 05:21 pm
Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chuyên đề của Đại Hội đồng LHQ về quyền con người
15-06-2016, 02:30 am
Việt Nam tham dự Hội nghị Công ước Quyền của Người Khuyết tật
16-06-2010, 07:45 pm
Việt Nam khẳng định trách nhiệm hàng đầu của Nhà nước bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang
09-06-2010, 09:01 pm
ASEAN ủng hộ các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS
21-05-2010, 09:41 pm
Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc họp phiên toàn thể về an ninh con người


 
5