Thứ tư, 25/05/2016, 02:34 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
 
16-06-2010, 07:45 pm
Việt Nam khẳng định trách nhiệm hàng đầu của Nhà nước bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang
09-06-2010, 09:01 pm
ASEAN ủng hộ các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS
21-05-2010, 09:41 pm
Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc họp phiên toàn thể về an ninh con người
03-03-2010, 10:46 pm
ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆT NAM THAM DỰ KIỂM ĐIỂM 15 NĂM TOÀN CẦU THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG BẮC KINH TẠI LIÊN HIỆP QUỐC
15-09-2009, 09:55 pm
UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực bảo vệ sức khỏe và quyền của trẻ em
28-07-2009, 07:23 pm
Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận toàn diện, coi biện pháp tốt nhất để bảo vệ người dân là ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, và giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột
16-06-2009, 06:03 am
Việt Nam tái khẳng định cam kết ngăn chặn HIV/AIDS
10-03-2009, 05:01 pm
Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ


 
5