Thứ tư, 24/08/2016, 01:39 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
 
16-06-2009, 06:03 am
Việt Nam tái khẳng định cam kết ngăn chặn HIV/AIDS
10-03-2009, 05:01 pm
Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ
10-06-2008, 09:24 pm
BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP CẤP CAO LIÊN HỢP QUỐC VỀ HIV/AIDS
09-05-2008, 07:26 pm
Kêu gọi cứu trợ cho nạn nhân cơn bão Nargis ở Myanmar


 
5