Thứ ba, 28/03/2017, 05:23 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Cải tổ LHQ
 
18-11-2008, 09:29 pm
ĐHĐ thảo luận Báo cáo công việc trong năm của HĐBA và Báo cáo của Nhóm làm việc về Cải tổ HĐBA
26-11-2007, 09:25 pm
Việt Nam nỗ lực hợp tác để cải tổ Liên hợp quốc
15-11-2007, 05:05 pm
Việt Nam coi cải tổ Hội đồng Bảo an là vấn đề thiết yếu
13-11-2007, 05:09 pm
Một số nét về sáng kiến "Một liên hợp quốc" tại Việt Nam


 
5