Thứ năm, 23/03/2017, 07:24 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
 
19-03-2008, 02:15 pm
Đại sứ Lê Lương Minh: Việt Nam sẽ đóng góp vào nỗ lực giải quyết vấn đề Mi-an-ma
13-03-2008, 08:53 pm
Việt Nam kêu gọi Ê-ri-trê-a hợp tác với Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay của UNMEE
11-03-2008, 05:36 pm
Đại sứ Lê Lương Minh: Xung đột Đa-phua chỉ có thể được giải quyết bằng một giải pháp chính trị toàn diện thông qua thương lượng
10-03-2008, 05:55 pm
Đại sứ Lê Lương Minh: Việt Nam ủng hộ giải pháp thông qua đối thoại và thương lượng hòa bình đối với vấn đề Li-băng
05-03-2008, 09:13 pm
Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực của khu vực và quốc tế nhằm giải quyết hòa bình xung đột ở khu vực đông Phi
03-03-2008, 10:01 pm
Đại sứ Lê Lương Minh: Cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết hoà bình vấn đề hạt nhân của I-ran
02-03-2008, 09:45 pm
HĐBA cần hành động khẩn trương nhằm chấm dứt leo thang bạo lực giữa I-x-ra-en và Pa-le-xtin
26-02-2008, 10:55 pm
Phát biểu của Đại sứ Lê Lương Minh tại phiên thảo luận của HĐBA về tình hình Trung Đông và Pa-le-xtin


 
5