Thứ năm, 23/03/2017, 01:15 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
 
29-07-2009, 09:57 pm
VIỆT NAM KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG QUÁ ĐỘ TẠI XÔ-MA-LI
28-07-2009, 10:02 pm
Việt Nam đánh giá cao đóng góp của MINURCAT tại Sát và Cộng hòa Trung Phi
27-07-2009, 10:04 pm
HĐBA thảo luận về tình hình Trung Đông
23-07-2009, 10:16 pm
HĐBA họp bàn về tình hình hoạt động của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình LHQ ở Bờ Biển Ngà
22-07-2009, 09:59 pm
Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực xây dựng hòa bình để hỗ trợ các nước vừa trải qua xung đột tái thiết đất nước
17-07-2009, 10:01 pm
Việt Nam đánh giá cao đóng góp của UNMIS vào việc thực thi Hiệp định Hòa bình Toàn diện ở Xu-đăng
15-07-2009, 10:03 pm
Phái bộ của LHQ cần phối hợp hoạt động để xử lý vấn đề LRA và củng cố hòa bình và an ninh tại khu vực
13-07-2009, 10:34 pm
Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận toàn diện, giải quyết tận gốc những thách thức của Myanmar là đói nghèo và chậm phát triển


 
5