Thứ hai, 26/01/2015, 09:22 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Các vấn đề chung
 
Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kỷ niệm ngày Liên Hợp Quốc và 30 năm quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc
24-10-2007, 11:01 pm

PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
KỶ NIỆM NGÀY LIÊN HỢP QUỐC VÀ 30 NĂM QUAN HỆ
VIỆT NAM-LIÊN HỢP QUỐC
(Hà nội, 24/10/2007)


Thưa các vị Đại diện các tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, các vị Đại sứ và các vị trong Đoàn ngoại giao,

Thưa các quý vị và các bạn,
TrÆ°á»›c hết, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng  các quý vị đã đến dá»±  Lá»… ká»· niệm trọng thể Ngày Liên hợp quốc năm nay, đây cÅ©ng là dịp đánh dấu 30 năm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ. Lá»… ká»· niệm ngày Liên hiệp quốc hôm nay lại càng có ý nghÄ©a trọng đại đối vá»›i đất nÆ°á»›c chúng tôi, vì Việt Nam vừa được ĐHĐ LHQ khoá 62 bầu làm thành viên không thường trá»±c HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 vá»›i sá»± tín nhiệm cao của cá»™ng đồng quốc tế.

Ba mươi năm qua đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và LHQ, đã khẳng định Việt Nam luôn phấn đấu là một thành viên có trách nhiệm, cam kết ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương và vai trò trung tâm của LHQ trong việc duy trì hoà bình, an ninh quốc tế và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát triển mang tính toàn cầu.

Thưa các quý vị,
Không chỉ có vai trò trung tâm trong việc duy trì, bảo đảm hoà bình và an ninh quốc tế, LHQ còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế vì sá»± phát triển. Trên lÄ©nh vá»±c này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và hệ thống phát triển LHQ đã không ngừng được củng cố và tăng cường. Ngay từ những ngày đầu sau khi đất nÆ°á»›c chúng tôi được thống nhất năm 1975 vá»›i bao khó khăn, thách thức, các tổ chức chuyên môn của LHQ đã há»— trợ tích cá»±c chúng tôi trong tái thiết và phát triển kinh tế-xã há»™i của đất nÆ°á»›c. Trong quá trình đổi má»›i ở Việt Nam, hệ thống phát triển LHQ đã và Ä‘ang giúp Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết, đặc biệt trong lÄ©nh vá»±c  xóa đói giảm nghèo, tăng cường năng lá»±c há»™i nhập quốc tế, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh... Nguồn vốn, tri thức và kinh nghiệm mà các tổ chức LHQ dành cho Việt Nam trong những năm qua là má»™t trong những nguồn há»— trợ quan trọng cho Việt Nam trong tiến trình phát triển, đặc biệt là trong việc thá»±c hiện thành công má»™t số Mục tiêu phát triển Thiên niên ká»·.

Về phần mình, chúng tôi ngày càng tham gia tích cực vào các cơ chế hoạch định chính sách của LHQ, bên cạnh những vấn đề chính trị, hoà bình an ninh, giải trừ quân bị, Việt Nam đã chủ động và đóng góp cụ thể vào các lĩnh vực như: xoá đói giảm nghèo, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS. Việc Việt Nam chủ động đề xuất và đang tích cực cùng các tổ chức LHQ thực hiện thí điểm mô hình “Một LHQ tại Việt Nam” với những kết quả bước đầu đáng khích lệ, là đóng góp thiết thực của chúng tôi vào tiến trình cải cách hoạt động của LHQ trong lĩnh vực phát triển. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong 30 năm qua có thể coi là một mẫu hình của quan hệ đối tác vì sự phát triển. Việt Nam luôn mong muốn hợp tác tốt đẹp với LHQ vì mục tiêu chung là hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển cho mỗi quốc gia và toàn thế giới.

Thưa các quý vị,
Xuất phát từ chính sách đối ngoại hoà bình, Ä‘á»™c lập tá»± chủ, Ä‘a phÆ°Æ¡ng hoá, Ä‘a dạng hoá và mong muốn đóng góp nhiều hÆ¡n nữa vào các hoạt Ä‘á»™ng của LHQ trong việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, Việt Nam  đã quyết định ứng cá»­ và trúng cá»­ làm thành viên không thường trá»±c Há»™i đồng bảo an nhiệm kỳ 2008-2009 vá»›i số phiếu tín nhiệm cao. Nhân dịp này tôi xin thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam trân trọng cám Æ¡n và đánh giá cao sá»± ủng há»™ của Chính phủ các nÆ°á»›c đối vá»›i Việt Nam. Vá»›i vai trò và vị thế má»›i, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cá»±c và có trách nhiệm vào các công việc chung của LHQ, xứng đáng vá»›i sá»± tin cậy của cá»™ng đồng quốc tế. 

Xin chúc cho quan hệ đối tác vì hoà bình, phát triển giữa Việt Nam và LHQ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Xin chân thành cám ơn các quý vị.Bản in

Other News:
 » Việt Nam sẽ luôn là thành viên tích cá»±c, xây dá»±ng, hợp tác, có trách nhiệm trong đời sống quốc tế, xứng đáng vá»›i sá»± tin cậy của các nÆ°á»›c thành viên LHQ | 28-09-2007 |


 
5