Chủ nhật, 01/02/2015, 03:40 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
HĐBA thông qua Nghị quyết 1796 gia hạn hoạt động UNMIN thêm 6 tháng
24-01-2008, 06:19 am

Ngày 23/1/2008, với 15/15 phiếu thuận HĐBA/LHQ đã thông qua Nghị quyết 1796 (2008) gia hạn hoạt động của Phái bộ LHQ tại Nepal (UNMIN) thêm 6 tháng theo yêu cầu của Chính phủ Nepal và kiến nghị của Tổng Thư ký LHQ.

 

                         ĐaÌ£i sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh vaÌ€ các thaÌ€nh viên khác taÌ£i HĐBA

 
UNMIN Ä‘Æ°Æ¡Ì£c thaÌ€nh lập ngaÌ€y 23/1/2007 theo NghiÌ£ quyết 1740 (2007) của HĐBA với hai nhiệm vuÌ£ chính laÌ€ giám sát quá triÌ€nh kiểm soát vũ khí, binh lính vũ trang của các bên vaÌ€ theo dõi hỗ trÆ¡Ì£ bầu cử taÌ£i Nepal. UNMIN có thÆ¡Ì€i haÌ£n hoaÌ£t động 12 tháng, sau Ä‘ó có thể kéo daÌ€i hoặc chấm dứt tuÌ€y thuộc quyết Ä‘iÌ£nh của HĐBA trên cÆ¡ sở yêu cầu của Chính phủ Nepal. Hiện UNMIN Ä‘ang tập trung hỗ trÆ¡Ì£ Nepal trong cuộc bầu cử Quốc hội Lập hiến. 
 
Nghị quyết 1796 (2008) hoan nghênh Thỏa thuận 23 điểm ngày 23/12/2007 của Liên minh 7 đảng trong Chính phủ Nepal ấn định bầu cử Quốc hội Lập hiến vào ngày 10/4/2008, kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực thực hiện các thỏa thuận hòa bình, đồng thời khuyến khích Nepal tiếp tục hợp tác với UNMIN. Nghị quyết cũng yêu cầu TTK/LHQ thường xuyên cập nhật cho các thành viên HĐBA về tình hình thực hiện Nghị quyết trong đó có tính đến quan điểm của Chính phủ Nepal. Phát biểu tại HĐBA với tư cách thành viên liên quan sau khi Nghị quyết 1796 (2008) được thông qua, Đại diện Nepal hoan nghênh và cam kết hợp tác đầy đủ theo tinh thần Nghị quyết.
 

 Trước Ä‘ó, taÌ£i cuộc hoÌ£p của HĐBA thảo luận về vấn đề naÌ€y, ĐaÌ£i sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh, Trưởng Phái Ä‘oaÌ€n ĐaÌ£i diện ThÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c của ta taÌ£i LHQ, đồng thÆ¡Ì€i laÌ€ ĐaÌ£i diện Việt Nam taÌ£i HĐBA Ä‘ã nêu rõ quan Ä‘iểm của Việt Nam hoan nghênh những diễn biến chính triÌ£ tích cÆ°Ì£c gần đây taÌ£i Nepal, ủng hộ quyết tâm của Chính phủ vaÌ€ nhân dân Nepal trong việc thúc đẩy tiến triÌ€nh hoÌ€a biÌ€nh của đất nước; ủng hộ việc gia haÌ£n thêm 6 tháng để UNMIN hoaÌ€n thaÌ€nh các nhiệm vuÌ£ nêu trong NghiÌ£ quyết 1740, đồng thÆ¡Ì€i nhấn maÌ£nh nội dung NghiÌ£ quyết gia haÌ£n hoaÌ£t động của UNMIN cần Ä‘áp ứng các quan tâm vaÌ€ kiến nghiÌ£ của Chính phủ Nepal, UNMIN cần hÆ¡Ì£p tác chặt chẽ với Chính phủ Nepal để Ä‘ảm bảo hoaÌ£t động hiệu quả trên cÆ¡ sở tôn troÌ£ng độc lập, chủ quyền vaÌ€ toaÌ€n veÌ£n lãnh thổ của Nepal.Vietnam Mission
Bản in

Other News:
 » Việt Nam tiếp tục ủng há»™ ná»— lá»±c khôi phục hòa bình ở Iraq | 22-01-2008 |
 » Việt Nam ủng há»™ giải pháp bền vững cho Cô-xô-vô | 18-01-2008 |
 » Việt Nam yêu cầu bảo đảm an toàn cho các binh sÄ© gìn giữ hòa bình | 09-01-2008 |
 » Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh: Việt Nam sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình tại HÐBA LHQ | 02-01-2008 |
 » Thứ trưởng ThÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c PhaÌ£m BiÌ€nh Minh: Việt Nam sẽ tham gia hiệu quả vào Há»™i đồng Bảo an | 31-12-2007 |
 » Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh phát biểu tại phiên thảo luận của HĐBA về Bảo vệ dân thường trong xung Ä‘á»™t vÅ© trang | 21-11-2007 |


 
5