Thứ bảy, 31/01/2015, 12:30 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
 
Đại Hội đồng LHQ Khóa 63 thảo luận về tình hình Pa-le-xtin
25-11-2008, 05:55 am

Ngày 24/11/2008, phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khóa 63 về tình hình Pa-le-xtin, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Đại biện lâm thời Việt Nam tại LHQ, hoan nghênh tiến trình thương lượng I-xra-en – Pa-le-xtin về các vấn đề liên quan đến quy chế cuối cùng, nỗ lực của Chính quyền Pa-le-xtin trong việc bảo đảm an ninh, thúc đẩy hòa giải dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội, quá trình đối thoại giữa I-xra-en và các bên liên quan. Tuy nhiên, Đại sứ tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công tái diễn vào dân thường hai phía, việc I-xra-en tiếp tục mở rộng các khu định cư trái phép, tiến hành các chiến dịch quân sự tại Bờ Tây, xây dựng hàng rào an ninh, giam giữ hàng ngàn tù nhân Pa-le-xtin và duy trì phong tỏa Dải Ga-da gây nhiều hâụ quả nhân đạo nghiêm trọng.

Khẳng Ä‘iÌ£nh nguyên tắc giải quyết hoÌ€a biÌ€nh các tranh chấp vaÌ€ thúc đẩy thÆ°Æ¡ng lÆ°Æ¡Ì£ng thông qua con Ä‘Æ°Æ¡Ì€ng ngoaÌ£i giao, ĐaÌ£i sứ nhấn maÌ£nh các bên liên quan cần nỗ lÆ°Ì£c hÆ¡n nữa để tÆ°Ì€ bỏ baÌ£o lÆ°Ì£c, tránh moÌ£i haÌ€nh động laÌ€m phức taÌ£p thêm tiÌ€nh hiÌ€nh vaÌ€ triệt để thÆ°Ì£c thi các nghĩa vuÌ£ quy Ä‘iÌ£nh theo Lộ triÌ€nh HoÌ€a biÌ€nh vaÌ€ luật pháp quốc tế, đặc biệt laÌ€ luật nhân Ä‘aÌ£o vaÌ€ nhân quyền quốc tế. Đại sứ kêu gọi I-xra-en chấm dứt moÌ£i haÌ€nh động bao vây phong tỏa Dải Ga-da vaÌ€ taÌ£o moÌ£i Ä‘iều kiện cần thiết để cộng đồng quốc tế hỗ trÆ¡Ì£ Chính quyền vaÌ€ nhân dân Pa-le-xtin. ĐaÌ£i sứ khẳng Ä‘iÌ£nh Việt Nam ủng há»™ vai troÌ€ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt laÌ€ Liên Ä‘oaÌ€n Ả-rập, Nhóm Bộ tứ vaÌ€ các nước  trong khu vÆ°Ì£c, nhằm tiÌ€m kiếm giải pháp công bằng, toaÌ€n diện vaÌ€ bền vững đối với tiến triÌ€nh hoÌ€a biÌ€nh Trung Đông trên cÆ¡ sở các NghiÌ£ quyết liên quan của Hội đồng Bảo an LHQ, nguyên tắc đổi đất lấy hoÌ€a biÌ€nh vaÌ€ Sáng kiến HoÌ€a biÌ€nh của Liên Ä‘oaÌ€n Ả-rập.Bản in


 
5