Chủ nhật, 01/02/2015, 08:12 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
 
Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đối với tiến trình duy trì hòa bình và an ninh quốc tế hơn 60 năm qua
24-02-2009, 03:49 am

Ngày 23/2/2009, Ủy ban Đặc biệt về Các Hoạt động Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc khai mạc Khóa thường niên năm 2009 tại Niu Oóc (Hoa Kỳ) với sự tham dự của Ngài Alain Le Roy, Phó Tổng thư ký về hoạt động gìn giữ hòa bình và Bà Susana Malcora, Phó Tổng Thư ký về hoạt động hỗ trợ hậu cần. Được thành lập từ năm 1965 và hiện có 142 quốc gia thành viên, Ủy ban C34 có nhiệm vụ kiểm điểm toàn diện các vấn đề liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và trình báo cáo lên Đại Hội đồng LHQ để các quốc gia thành viên xem xét. Đây là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ủy ban với tư cách thành viên chính thức. Cùng Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Ủy ban tại Khóa họp này có các nước Bu-run-đi và CHDC Công-gô.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Việt Nam tại LHQ, khẳng định Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ hợp tác tích cực với các nước để Khóa họp đạt kết quả tốt đẹp. Đại sứ đánh giá cao những đóng góp tích cực của hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ đối với tiến trình duy trì hòa bình và an ninh quốc tế hơn 60 năm qua. Đại sứ cho rằng tính chất, quy mô ngày càng phức tạp của các Phái bộ gìn giữ hòa bình đòi hỏi sự tăng cường phối hợp giữa các cơ quan LHQ, quốc gia thành viên, tổ chức khu vực và các nước đóng góp quân nhằm bảo đảm hiệu quả trong những lĩnh vực liên quan như lập kế hoạch, huy động nhân lực, quản lý và giám sát, hỗ trợ hậu cần.

Khẳng định ủng há»™ những ná»— lá»±c và sáng kiến để các hoạt Ä‘á»™ng giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh có hiệu lá»±c và hiệu quả hÆ¡n, Đại sứ Hoàng Chí Trung nhấn maÌ£nh việc thành lập và triển khai các phái bá»™ gìn giữ hòa bình cần tuân thủ các mục đích và nguyên tắc trong Hiến chÆ°Æ¡ng LHQ và những nguyên tắc cÆ¡ bản khác nhÆ°  nguyên tắc về sá»± đồng ý của các bên liên quan, không sá»­ dụng vÅ© lá»±c ngoại trừ mục đích tá»± vệ, khách quan, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, Ä‘á»™c lập chính trị  của tất cả các quốc gia và không can thiệp vào công việc ná»™i bá»™ nÆ°á»›c khác. ĐaÌ£i sứ nhấn maÌ£nh hoaÌ£t động giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh cần Ä‘Æ°Æ¡Ì£c đặt trong tÆ°Æ¡ng quan nỗ lÆ°Ì£c chung nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột trên cÆ¡ sở khuyến khích các bên liên quan đối thoaÌ£i vaÌ€ giải quyết hoÌ€a biÌ€nh tranh chấp, đồng thÆ¡Ì€i bảo Ä‘ảm kết hÆ¡Ì£p haÌ€i hoÌ€a với hoaÌ£t động ngoaÌ£i giao phoÌ€ng ngÆ°Ì€a, kiến taÌ£o hoÌ€a biÌ€nh vaÌ€ xây dÆ°Ì£ng sau xung đột.

 Bản in

Other News:
 » ĐaÌ£i Hội đồng LHQ Khóa 63 thảo luận về tiÌ€nh hiÌ€nh Pa-le-xtin | 25-11-2008 |


 
5