Thứ ba, 27/01/2015, 05:23 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
Việt Nam ủng hộ gia hạn Phái bộ của LHQ tại Eritrea và Ethiopia
30-01-2008, 10:58 pm

Ngày 30/1/2008, với 15/15 phiếu thuận, HĐBA/LHQ đã thông qua Nghị quyết 1798 gia hạn Phái bộ của LHQ tại Eritrea và Ethiopia đến ngày 31/7/2008.

 

Phát biểu taÌ£i các cuộc tham vấn trước Ä‘ó do HĐBA tổ chức, ĐaÌ£i diện của Việt Nam, ĐaÌ£i sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh tỏ quan ngaÌ£i về những căng thẳng trong quan hệ Eritrea-Ethiopia thÆ¡Ì€i gian vÆ°Ì€a qua  vaÌ€ kêu goÌ£i hai bên kiềm chế vaÌ€ hÆ¡Ì£p tác với LHQ giải quyết hoÌ€a biÌ€nh các bất đồng, đồng thÆ¡Ì€i tiến haÌ€nh các biện pháp xây dÆ°Ì£ng loÌ€ng tin, ủng hộ Liên HÆ¡Ì£p Quốc Ä‘óng vai troÌ€ lớn hÆ¡n trong vấn đề naÌ€y, cho rằng những nỗ lÆ°Ì£c trung gian của TTK/LHQ sẽ góp phần tích cÆ°Ì£c vaÌ€o việc giải quyết những bất đồng giữa hai nước Eritrea-Ethiopia vaÌ€ vãn hồi hoÌ€a biÌ€nh, ổn Ä‘iÌ£nh taÌ£i khu vÆ°Ì£c SÆ°Ì€ng Châu Phi. ĐaÌ£i sứ khẳng Ä‘iÌ£nh Việt Nam ủng hộ việc TTK/LHQ sớm bổ nhiệm ĐaÌ£i diện Đặc biệt về Eritrea vaÌ€ Ethiopia.Bản in

Other News:
 » Việt Nam ủng há»™ ná»— lá»±c của Liên hợp quốc tại Grudia | 30-01-2008 |
 » HĐBA thông qua NghiÌ£ quyết 1796 gia haÌ£n hoaÌ£t động UNMIN thêm 6 tháng | 24-01-2008 |
 » Việt Nam tiếp tục ủng há»™ ná»— lá»±c khôi phục hòa bình ở Iraq | 22-01-2008 |
 » Việt Nam ủng há»™ giải pháp bền vững cho Cô-xô-vô | 18-01-2008 |
 » Việt Nam yêu cầu bảo đảm an toàn cho các binh sÄ© gìn giữ hòa bình | 09-01-2008 |
 » Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh: Việt Nam sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình tại HÐBA LHQ | 02-01-2008 |
 » Thứ trưởng ThÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c PhaÌ£m BiÌ€nh Minh: Việt Nam sẽ tham gia hiệu quả vào Há»™i đồng Bảo an | 31-12-2007 |
 » Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh phát biểu tại phiên thảo luận của HĐBA về Bảo vệ dân thường trong xung Ä‘á»™t vÅ© trang | 21-11-2007 |


 
5