Chủ nhật, 01/02/2015, 07:30 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
Việt Nam ủng hộ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi trong việc vãn hồi hòa bình tại Đa-phua
09-02-2008, 02:14 am

Ngày 8/2/2008, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức thảo luận, nghe Đặc Phái viên của TTK/LHQ về Đa-phua Giăng Ê-li-a-xơn và Phó TTK/LHQ phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình J.M. Ghê-hê-nô báo cáo về tình hình Xu-đăng và Phái bộ của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi tại Đa-phua (UNAMID). Trong khi tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh và khủng hoảng nhân đạo tại Đa-phua, Xu-đăng, giao tranh tại nước láng giềng Sát và những căng thẳng trong quan hệ Sát – Xu-đăng, các nước thành viên HĐBA ghi nhận những diễn biến tích cực về việc Chính phủ Xu-đăng hợp tác với LHQ và Liên minh châu Phi trong việc giải quyết những trở ngại đối với việc sớm triển khai đầy đủ UNAMID, đặc biệt là việc đạt được thỏa thuận giữa các bên nhằm ký Hiệp định về quy chế lực lượng UNAMID. HĐBA đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực của LHQ và Liên minh châu Phi trong việc hợp tác với Chính phủ Xu-đăng triển khai UNAMID cũng như nối lại tiến trình hòa bình và chính trị tại Đa-phua.

 

Phát biểu taÌ£i cuộc tham vấn, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó ĐaÌ£i diện ThÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c của Việt Nam taÌ£i Liên HÆ¡Ì£p Quốc, hoan nghênh những diễn biến tích cÆ°Ì£c trong quá triÌ€nh hÆ¡Ì£p tác giữa Xu-đăng với LHQ vaÌ€ Liên minh châu Phi, Ä‘ánh giá cao những nỗ lÆ°Ì£c của TTK/LHQ Ban Ki-mun vaÌ€ Tổng thống Xu-đăng Ba-si-a bên lề Hội nghiÌ£ ThÆ°Æ¡Ì£ng Ä‘ỉnh Liên minh châu Phi taÌ£i A-Ä‘i-xÆ¡ A-ba-ba nhằm thúc đẩy việc triển khai đầy Ä‘ủ UNAMID, khẳng Ä‘iÌ£nh Việt Nam ủng hộ việc sớm triển khai đầy Ä‘ủ lÆ°Ì£c lÆ°Æ¡Ì£ng hỗn hÆ¡Ì£p naÌ€y theo thẩm quyền do NghiÌ£ quyết 1769 của HĐBA quy Ä‘iÌ£nh. Bên caÌ£nh Ä‘ó, Phó ĐaÌ£i diện ThÆ°Æ¡Ì€ng trÆ°Ì£c của Việt Nam cũng cho rằng tiến triÌ€nh hoÌ€a biÌ€nh  vaÌ€ chính triÌ£ ở Đa-phua liên quan mật thiết với tiến triÌ€nh hoÌ€a biÌ€nh vaÌ€ chính triÌ£ giữa hai miền Bắc-Nam Xu-đăng, kêu goÌ£i tất cả các bên liên quan, đặc biệt laÌ€ các nhóm phiến quân ở Đa-phua, tham gia hoÌ€a Ä‘aÌ€m nhằm tiÌ€m kiếm giải pháp công bằng bền vững vaÌ€ toaÌ€n diện cho xung đột Đa-phua. ĐaÌ£i sứ khẳng Ä‘iÌ£nh Việt Nam ủng hộ các nỗ lÆ°Ì£c của LHQ vaÌ€ Liên minh châu Phi nhằm sớm triển khai đầy Ä‘ủ UNAMID cũng nhÆ° trong việc giải quyết hoÌ€a biÌ€nh các cuộc xung đột ở châu Phi./.Bản in

Other News:
 » Việt Nam ủng hộ maÌ£nh mẽ những nỗ lÆ°Ì£c của Tổng ThÆ° ký Liên HÆ¡Ì£p Quốc trong việc giải quyết hoÌ€a biÌ€nh xung đột ở châu Phi | 05-02-2008 |
 » Việt Nam ủng hộ giải pháp công bằng thông qua đàm phán cho vấn đề Tây Xa-ha-ra | 05-02-2008 |
 » Việt Nam phản đối moÌ£i âm mÆ°u chiếm quyền tÆ°Ì€ Chính phủ hÆ¡Ì£p pháp của Cộng hoÌ€a Sát bằng vũ lÆ°Ì£c | 03-02-2008 |
 » Việt Nam sau 01 tháng đảm nhiệm vị trí thành viên không thường trá»±c HĐBA | 01-02-2008 |
 » Việt Nam hoan nghênh những diễn biến tích cÆ°Ì£c taÌ£i CHDC Công-gô | 31-01-2008 |
 » Việt Nam ủng hộ gia haÌ£n Phái bộ của LHQ taÌ£i Eritrea vaÌ€ Ethiopia | 30-01-2008 |
 » Việt Nam ủng há»™ ná»— lá»±c của Liên hợp quốc tại Grudia | 30-01-2008 |
 » HĐBA thông qua NghiÌ£ quyết 1796 gia haÌ£n hoaÌ£t động UNMIN thêm 6 tháng | 24-01-2008 |
 » Việt Nam tiếp tục ủng há»™ ná»— lá»±c khôi phục hòa bình ở Iraq | 22-01-2008 |
 » Việt Nam ủng há»™ giải pháp bền vững cho Cô-xô-vô | 18-01-2008 |


 
5