Thứ năm, 23/03/2017, 01:09 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Cải tổ LHQ
 
Việt Nam nỗ lực hợp tác để cải tổ Liên hợp quốc
27-11-2007, 04:25 am

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/11, Phó Trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Tất Thành khẳng định Việt Nam đã và sẽ hợp tác với các nước thành viên Liên hợp quốc trong nỗ lực cải tổ hoạt động của tổ chức này.
 
 
 

Ông Nguyễn Tất Thành lưu ý rằng suốt 16 năm qua, các nước thành viên Liên hợp quốc đã đưa ra nhiều sáng kiến và ý tưởng, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp khác nhau nhằm cải tổ Đại hội đồng Liên hợp quốc để có thể đối phó tốt hơn với các vấn đề toàn cầu và các mối đe dọa xuyên quốc gia, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn rất hạn chế.

Ông Nguyễn Tất Thành cho rằng cải tổ hoạt động của Đại hội đồng vẫn là một trong những nội dung cơ bản nhất trong chương trình cải tổ toàn diện Liên hợp quốc, vì thế cần phải tiếp tục được ưu tiên. Việt Nam hài lòng nhận thấy các nước thành viên và Ban Thư ký Liên hợp quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao vai trò trung tâm của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời cho rằng những thành tựu ban đầu này cần phải được mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Đại diện Việt Nam chia sẻ quan điểm của nhiều nước thành viên khác về sự cần thiết phải nâng cao vai trò của Đại hội đồng và thực hiện có hiệu quả hơn các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Việt Nam cho rằng Đại hội đồng cần hợp tác tốt hơn và phối hợp chặt chẽ hơn với các tổ chức chính của Liên hợp quốc, với các thể chế quốc tế, các tổ chức xã hội và các ủy ban của Liên hợp quốc, để phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động của từng tổ chức và tránh chồng chéo lẫn nhau.

Việt Nam cho rằng cần sớm thành lập nhóm chuyên viên về cải tổ Đại hội đồng và các nước thành viên cần tham gia tích cực các cuộc thảo luận sâu rộng, nhằm tìm ra các biện pháp thích hợp và thực tế để thực hiện thành công chương trình cải tổ Đại hội đồng Liên hợp quốc./.(TTXVN)Bản in

Other News:
 » Việt Nam coi cải tổ Hội đồng Bảo an là vấn đề thiết yếu | 16-11-2007 |
 » Một số nét về sáng kiến "Một liên hợp quốc" tại Việt Nam | 14-11-2007 |


 
5