Thứ hai, 02/02/2015, 05:42 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
Việt Nam lên án các vụ tấn công nhằm vào Tổng thống và Thủ tướng Đông Timo ngày 11/2/2008
12-02-2008, 07:50 am

Ngày 11/2/2008, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA) họp khẩn cấp về các vụ tấn công nhằm vào Tổng thống và Thủ tướng Đông Timo. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ đồng thời là Đại diện Việt Nam tại HĐBA đã lên án các vụ tấn công trên, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Đông Timo trong thời điểm khó khăn hiện nay; chúc Tổng thống Jose Ramos-Horta sớm bình phục để trở lại điều hành công việc đất nước; kêu gọi các bên liên quan tại Đông Timo kiềm chế, từ bỏ bạo lực, thông qua đối thoại hòa bình giải quyết các bất đồng, cùng nhau thúc đẩy quá trình hòa giải dân tộc và phát triển đất nước vì lợi ích của Đông Timo cũng như hòa bình, ổn định ở khu vực, đồng thời ủng hộ vai trò của LHQ thông qua việc duy trì hoạt động của UNMIT để tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Đông Timo củng cố an ninh và ổn định tình hình.
                                            
 
HĐBA đã thông qua bằng đồng thuận Tuyên bố của Chủ tịch HĐBA (SC/PRST/2008/5) lên án các vụ tấn công nhằm vào Tổng thống và Thủ tướng Đông Timo, kêu gọi các bên hợp tác với Chính phủ Đông Timo điều tra, xét xử những kẻ chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi người dân Đông Timo giữ bình tĩnh và duy trì ổn định, kêu gọi các bên liên quan tích cực tham gia giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Tuyên bố khẳng định sự ủng hộ của các thành viên HĐBA đối với Chính phủ và nhân dân Đông Timo cũng như hoạt động của Phái bộ LHQ tại Đông Timo (UNMIT) và việc tiếp tục triển khai lực lượng an ninh quốc tế (ISF) theo yêu cầu của Chính phủ Đông Timo.


Bản in

Other News:
 » Việt Nam ủng hộ hÆ¡Ì£p tác giữa Liên HÆ¡Ì£p Quốc vaÌ€ Liên minh châu Phi trong việc vãn hồi hoÌ€a biÌ€nh taÌ£i Đa-phua | 09-02-2008 |
 » Việt Nam ủng hộ maÌ£nh mẽ những nỗ lÆ°Ì£c của Tổng ThÆ° ký Liên HÆ¡Ì£p Quốc trong việc giải quyết hoÌ€a biÌ€nh xung đột ở châu Phi | 05-02-2008 |
 » Việt Nam ủng hộ giải pháp công bằng thông qua đàm phán cho vấn đề Tây Xa-ha-ra | 05-02-2008 |
 » Việt Nam phản đối moÌ£i âm mÆ°u chiếm quyền tÆ°Ì€ Chính phủ hÆ¡Ì£p pháp của Cộng hoÌ€a Sát bằng vũ lÆ°Ì£c | 03-02-2008 |
 » Việt Nam sau 01 tháng đảm nhiệm vị trí thành viên không thường trá»±c HĐBA | 01-02-2008 |
 » Việt Nam hoan nghênh những diễn biến tích cÆ°Ì£c taÌ£i CHDC Công-gô | 31-01-2008 |
 » Việt Nam ủng hộ gia haÌ£n Phái bộ của LHQ taÌ£i Eritrea vaÌ€ Ethiopia | 30-01-2008 |
 » Việt Nam ủng há»™ ná»— lá»±c của Liên hợp quốc tại Grudia | 30-01-2008 |
 » HĐBA thông qua NghiÌ£ quyết 1796 gia haÌ£n hoaÌ£t động UNMIN thêm 6 tháng | 24-01-2008 |
 » Việt Nam tiếp tục ủng há»™ ná»— lá»±c khôi phục hòa bình ở Iraq | 22-01-2008 |


 
5