Thứ bảy, 25/03/2017, 06:38 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
 
UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực bảo vệ sức khỏe và quyền của trẻ em
16-09-2009, 04:55 am

Tin TTXVN. Từ ngày 14 đến 16/9/2009, tại New York, Hội đồng Chấp hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF)  họp Phiên Thường kỳ lần thứ hai trong năm 2009. Báo cáo tại Phiên họp, dưới đề mục “Kiểm điểm giữa kỳ chương trình quốc gia”, bà Anupama Rao Singh, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNICEF, đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu phát triển, kể cả các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Bà đặc biệt nhấn mạnh những kết quả Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện chương trình hợp tác Việt Nam-UNICEF, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng luật pháp, chính sách và các chuẩn quốc gia, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, vệ sinh môi trường nhằm tăng cường nhận thức và thực hiện các quyền của trẻ em. Bà cũng đánh giá sự hợp tác Việt Nam-UNICEF thời gian qua là một mô hình độc đáo, nên được nghiên cứu áp dụng rộng rãi trong khu vực. Bà cam kết UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực bảo vệ sức khỏe và quyền của trẻ em.

 

Phát biểu tại Phiên họp, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, đánh giá cao sự đóng góp và hợp tác hiệu quả của UNICEF trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung và trong việc nâng cao nhận thức, tăng cường thực hiện và giám sát thực hiện các quyền của trẻ em ở Việt Nam nói riêng. Đại sứ khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc UNICEF điều chỉnh trọng tâm, tập trung hỗ trợ Việt Nam hoạch định chính sách chiến lược, góp phần xây dựng khung luật pháp bảo vệ quyền trẻ em. Đại sứ Bùi Thế Giang cũng đề xuất một số khuyến nghị cụ thể đối với chương trình hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2011-2015 mà UNICEF đang soạn thảo nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của sự hợp tác Việt Nam-UNICEF.     

 Bản in

Other News:
 » Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận toàn diện, coi biện pháp tốt nhất để bảo vệ người dân là ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, và giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột | 29-07-2009 |
 » Việt Nam tái khẳng định cam kết ngăn chặn HIV/AIDS | 16-06-2009 |
 » Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ | 11-03-2009 |
 » BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP CẤP CAO LIÊN HỢP QUỐC VỀ HIV/AIDS | 11-06-2008 |
 » Kêu gọi cứu trợ cho nạn nhân cơn bão Nargis ở Myanmar | 10-05-2008 |


 
5