Thứ năm, 23/03/2017, 01:17 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
 
Cần sớm tổ chức hội nghị quốc tế để đánh giá nhu cầu hỗ trợ Afghanistan sau bầu cử
30-09-2009, 04:41 am

Ngày 29/9/2009, Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về tình hình Afghanistan trong 3 tháng qua, đặc biệt là sau khi Afghanistan tổ chức các cuộc bầu cử Tổng Thống và Hội đồng cấp tỉnh ngày 20/8/2009, thảo luận báo cáo về hoạt động của Phái bộ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) cũng như đánh giá hoạt động hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình ổn định và tái thiết Afghanistan trong bối cảnh mới.

 

          Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện của Việt Nam tại HĐBA ghi nhận các tiến triển tích cực của tình hình Afghanistan trong 3 tháng qua, cho rằng các cuộc bầu cử vừa qua, tuy còn nhiều thiếu sót, cho thấy khát vọng hòa bình và ổn định của người dân Afghanistan; nhấn mạnh trước mắt các bên liên quan cần hợp tác tích cực để chuẩn bị thành lập Chính phủ mới có đủ năng lực lãnh đạo đất nước, khôi phục ổn định, phát triển, đồng thời giải quyết các thách thức lớn đã thể hiện rõ qua cuộc bầu cử vừa qua, đó là sự bất ổn về an ninh, các cơ chế và các nguồn tài, nhân lực yếu kém.

 

Đại sứ ghi nhận những nỗ lực của UNAMA trong thời gian qua, hoan nghênh việc TTK/LHQ đưa ra các tiêu chuẩn, chỉ số để đánh giá tiến triển tại Afghanistan đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ thường dân và cải thiện đời sống kinh tế-xã hội của nhân dân Afghanistan phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục cam kết hỗ trợ Afghanistan, Đại sứ ủng hộ việc sớm tổ chức hội nghị quốc tế để đánh giá nhu cầu hỗ trợ Afghanistan sau bầu cử, và nhấn mạnh sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, kể cả của LHQ và UNAMA phải nhằm mục đích giúp Chính phủ và nhân dân Afghanistan có đủ năng lực đảm đương tất cả các trách nhiệm, công việc của một đất nước có chủ quyền.Bản in

Other News:
 » LHQ và UNMIL có thể đóng vai trò hỗ trợ thích hợp đối với tiến trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống tại Li-bê-ri-a năm 2011 | 09-09-2009 |
 » HĐBA thảo luận về chủ đề “Hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ” | 06-08-2009 |
 » Việt Nam lên án mạnh mẽ hàng loạt vụ tấn công nhằm vào thường dân tại miền Nam Sudan | 05-08-2009 |
 » VIỆT NAM KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG QUÁ ĐỘ TẠI XÔ-MA-LI | 30-07-2009 |
 » Việt Nam đánh giá cao đóng góp của MINURCAT tại Sát và Cộng hòa Trung Phi | 29-07-2009 |
 » HĐBA thảo luận về tình hình Trung Đông | 28-07-2009 |
 » HĐBA họp bàn về tình hình hoạt động của Phái bộ Gìn giữ Hòa bình LHQ ở Bờ Biển Ngà | 24-07-2009 |
 » Việt Nam luôn ủng hộ các nỗ lực xây dựng hòa bình để hỗ trợ các nước vừa trải qua xung đột tái thiết đất nước | 23-07-2009 |
 » Việt Nam đánh giá cao đóng góp của UNMIS vào việc thực thi Hiệp định Hòa bình Toàn diện ở Xu-đăng | 18-07-2009 |
 » Phái bộ của LHQ cần phối hợp hoạt động để xử lý vấn đề LRA và củng cố hòa bình và an ninh tại khu vực | 16-07-2009 |


 
5