Thứ bảy, 20/12/2014, 10:04 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
Đại sứ Lê Lương Minh tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Các Lực lượng Vũ trang của Thượng viện Pháp
29-10-2009, 12:05 pm

Ngày 29/10/2009, Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh, trên cÆ°Æ¡ng vị Chủ tịch Há»™i đồng Bảo an, tiếp Ä‘oàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Các Lá»±c lượng vÅ© trang của Thượng viện Pháp, do Chủ tịch Ủy ban  Josselin de Johan dẫn đầu. Chủ tịch Josselin de Johan đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại Há»™i đồng Bảo an, đặc biệt là cách xá»­ lý hiệu quả công việc của Há»™i đồng Bảo an trên cÆ°Æ¡ng vị Chủ tịch. Chủ tịch Josselin de Johan đánh giá cao thành tá»±u của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã há»™i và chính sách đối ngoại cởi mở của Việt Nam; cho rằng Việt Nam ngày càng có uy tín trên trường quốc tế.

Đại sứ Lê Lương Minh đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pháp; cảm ơn Pháp đã ủng hộ và phối hợp với Việt Nam trong việc xử lý hiệu quả công việc của Hội đồng Bảo an vì lợi ích của hòa bình, an ninh quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và Pháp có nhiều lợi ích và quan điểm tương đồng về hầu hết các vấn đề thuộc chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an và tại Liên Hợp Quốc, kể cả trong vấn đề cải tổ Liên Hợp Quốc, coi đó là cơ sở để hai bên tăng cường phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.Bản in

Other News:
 » Việt Nam ủng hộ tăng cÆ°Æ¡Ì€ng quan hệ đối tác chiến lÆ°Æ¡Ì£c giữa LHQ vaÌ€ Liên minh châu Phi trong hoaÌ£t động giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh | 26-10-2009 |
 » HĐBA hoÌ£p tham vấn khẩn cấp để thảo luận tiÌ€nh hiÌ€nh căng thẳng taÌ£i Gi-nê | 22-10-2009 |
 » Há»™i đồng Bảo an ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố tại Iran | 20-10-2009 |
 » VIỆT NAM ỦNG HỘ VAI TRÃ’ CỦA PHÁI BỘ HÀNH CHÍNH LÂM THỜI LIÊN HỢP QUỐC TẠI CÔ-XÔ-VÔ | 15-10-2009 |
 » Việt Nam ủng há»™ sáng kiến của Nga trong việc tổ chức má»™t Há»™i nghị quốc tế về tiến trình hòa bình Trung Đông | 15-10-2009 |
 » HĐBA ủng hộ tiến triÌ€nh chính triÌ£ đề ra taÌ£i Hiệp Ä‘iÌ£nh HoÌ€a biÌ€nh Âu-ga-Ä‘u-gu | 14-10-2009 |
 » Há»™i đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về Phụ nữ, hoà bình và an ninh theo đề nghị của Việt Nam | 05-10-2009 |
 » Cần sá»›m tổ chức há»™i nghị quốc tế để đánh giá nhu cầu há»— trợ Afghanistan sau bầu cá»­ | 30-09-2009 |
 » LHQ vaÌ€ UNMIL có thể Ä‘óng vai troÌ€ hỗ trÆ¡Ì£ thích hÆ¡Ì£p đối với tiến triÌ€nh chuẩn biÌ£ cho cuộc bầu cử Tổng thống taÌ£i Li-bê-ri-a năm 2011 | 09-09-2009 |
 » HĐBA thảo luận về chủ đề “HoaÌ£t động giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh LHQ” | 06-08-2009 |


 
5