Thứ bảy, 31/01/2015, 03:35 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
Hội đồng Bảo an cam kết tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ tại Afghanistan
30-10-2009, 12:08 am

Ngày 29/10/2009, một ngày sau khi HĐBA ra Tuyên bố báo chí lên án vụ tấn công của Taliban nhắm vào các nhân viên LHQ tại Thủ đô Kabul, Afghanistan, Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp nghe Tổng Thư ký (TTK) LHQ Ban Ki-moon cập nhật thông tin về các vụ tấn công khủng bố tại Afghanistan trong những ngày gần đây và đề xuất một số biện pháp an ninh bổ sung để đảm bảo an toàn cho các nhân viên LHQ trước nguy cơ khủng bố, kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên HĐBA, Đại hội đồng LHQ và cộng đồng quốc tế nói chung đối với các nỗ lực này.

 

          Thay mặt  HĐBA, Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh, Trưởng Đại diện Việt Nam tại HĐBA, ra Tuyên bố của Chủ tịch lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố của Taliban nhằm phá hoại tiến trình hòa bình, ổn định của Afghanistan, đồng thời tái khẳng định sá»± ủng há»™ của các thành viên HĐBA đối vá»›i những ná»— lá»±c của TTK cÅ©ng nhÆ° của Phái bá»™ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) trong các hoạt Ä‘á»™ng há»— trợ tiến trình hòa bình tại Afghanistan, cam kết ủng há»™ những biện pháp tăng cường an ninh cho các nhân viên LHQ của TTK, và bày tỏ tình Ä‘oàn kết đối vá»›i Chính phủ và nhân dân Afghanistan trong các nỗ lÆ°Ì£c ổn Ä‘iÌ£nh,  xây dá»±ng và phát triển đất nÆ°á»›c...Bản in

Other News:
 » HĐBA hoÌ£p nghe báo cáo về công việc của ToÌ€a án Quốc tế trong năm qua | 29-10-2009 |
 » Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh tiếp Ä‘oàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Các Lá»±c lượng VÅ© trang của Thượng viện Pháp | 29-10-2009 |
 » Việt Nam ủng hộ tăng cÆ°Æ¡Ì€ng quan hệ đối tác chiến lÆ°Æ¡Ì£c giữa LHQ vaÌ€ Liên minh châu Phi trong hoaÌ£t động giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh | 26-10-2009 |
 » HĐBA hoÌ£p tham vấn khẩn cấp để thảo luận tiÌ€nh hiÌ€nh căng thẳng taÌ£i Gi-nê | 22-10-2009 |
 » Há»™i đồng Bảo an ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố tại Iran | 20-10-2009 |
 » VIỆT NAM ỦNG HỘ VAI TRÃ’ CỦA PHÁI BỘ HÀNH CHÍNH LÂM THỜI LIÊN HỢP QUỐC TẠI CÔ-XÔ-VÔ | 15-10-2009 |
 » Việt Nam ủng há»™ sáng kiến của Nga trong việc tổ chức má»™t Há»™i nghị quốc tế về tiến trình hòa bình Trung Đông | 15-10-2009 |
 » HĐBA ủng hộ tiến triÌ€nh chính triÌ£ đề ra taÌ£i Hiệp Ä‘iÌ£nh HoÌ€a biÌ€nh Âu-ga-Ä‘u-gu | 14-10-2009 |
 » Há»™i đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về Phụ nữ, hoà bình và an ninh theo đề nghị của Việt Nam | 05-10-2009 |
 » Cần sá»›m tổ chức há»™i nghị quốc tế để đánh giá nhu cầu há»— trợ Afghanistan sau bầu cá»­ | 30-09-2009 |


 
5