Thứ bảy, 31/01/2015, 08:08 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
HĐBA họp nghe báo cáo về công việc của Tòa án Quốc tế trong năm qua
29-10-2009, 09:10 pm

Ngày 29/10/2009, dưới sự chủ trì của Đại sứ Lê Lương Minh trên cương vị Chủ tịch, HĐBA LHQ họp nghe Chủ tịch Tòa án Quốc tế, Thẩm phán Hisashi Owada, báo cáo công việc của Tòa trong năm qua. Chủ tịch Tòa án Quốc tế nhấn mạnh trong khi xem xét giải quyết các vụ tranh chấp, Tòa án Quốc tế thường xuyên tham khảo kết quả giải quyết công việc tại HĐBA, đặc biệt là các nghị quyết liên quan.

 

Phát biểu trên cÆ°Æ¡ng viÌ£ ĐaÌ£i diện Quốc gia, ĐaÌ£i sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh khẳng Ä‘iÌ£nh ToÌ€a án Quốc tế, cÆ¡ quan tÆ° pháp chủ chốt của LHQ, có vai troÌ€ quan troÌ£ng trong việc thúc đẩy thÆ°Ì£c thi vaÌ€ phát triển tiến bộ Luật pháp quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vÆ°Ì£c giải quyết hoÌ€a biÌ€nh các tranh chấp quốc tế. Đại sứ cho rằng uy tín của ToÌ€a ngaÌ€y caÌ€ng tăng thể hiện qua thÆ°Ì£c tế ngaÌ€y caÌ€ng có nhiều quốc gia Ä‘Æ°a tranh chấp ra giải quyết trước ToÌ€a, qua Ä‘ó ToÌ€a Ä‘ã Ä‘óng góp Ä‘áng kể vaÌ€o việc giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh vaÌ€ an ninh quốc tế. Trong khi ghi nhận những kết quả maÌ€ ToÌ€a Ä‘aÌ£t Ä‘Æ°Æ¡Ì£c trong một năm qua, ĐaÌ£i sứ lÆ°u ý hiện  có 16 vuÌ£ kiện vaÌ€ một vuÌ£ hỏi ý kiến tÆ° vấn của ToÌ€a Ä‘ang tồn Ä‘oÌ£ng vaÌ€ đề nghiÌ£ ToÌ€a có biện pháp thúc đẩy tiến độ công việc trong khi chú troÌ£ng bảo Ä‘ảm tính khách quan vaÌ€ công bằng trong quá triÌ€nh xem xét ra phán quyết.Bản in

Other News:
 » Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh tiếp Ä‘oàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Các Lá»±c lượng VÅ© trang của Thượng viện Pháp | 29-10-2009 |
 » Việt Nam ủng hộ tăng cÆ°Æ¡Ì€ng quan hệ đối tác chiến lÆ°Æ¡Ì£c giữa LHQ vaÌ€ Liên minh châu Phi trong hoaÌ£t động giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh | 26-10-2009 |
 » HĐBA hoÌ£p tham vấn khẩn cấp để thảo luận tiÌ€nh hiÌ€nh căng thẳng taÌ£i Gi-nê | 22-10-2009 |
 » Há»™i đồng Bảo an ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố tại Iran | 20-10-2009 |
 » VIỆT NAM ỦNG HỘ VAI TRÃ’ CỦA PHÁI BỘ HÀNH CHÍNH LÂM THỜI LIÊN HỢP QUỐC TẠI CÔ-XÔ-VÔ | 15-10-2009 |
 » Việt Nam ủng há»™ sáng kiến của Nga trong việc tổ chức má»™t Há»™i nghị quốc tế về tiến trình hòa bình Trung Đông | 15-10-2009 |
 » HĐBA ủng hộ tiến triÌ€nh chính triÌ£ đề ra taÌ£i Hiệp Ä‘iÌ£nh HoÌ€a biÌ€nh Âu-ga-Ä‘u-gu | 14-10-2009 |
 » Há»™i đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về Phụ nữ, hoà bình và an ninh theo đề nghị của Việt Nam | 05-10-2009 |
 » Cần sá»›m tổ chức há»™i nghị quốc tế để đánh giá nhu cầu há»— trợ Afghanistan sau bầu cá»­ | 30-09-2009 |
 » LHQ vaÌ€ UNMIL có thể Ä‘óng vai troÌ€ hỗ trÆ¡Ì£ thích hÆ¡Ì£p đối với tiến triÌ€nh chuẩn biÌ£ cho cuộc bầu cử Tổng thống taÌ£i Li-bê-ri-a năm 2011 | 09-09-2009 |


 
5