Thứ bảy, 31/01/2015, 07:47 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
 
HĐBA họp tham vấn khẩn cấp để thảo luận tình hình căng thẳng tại Gi-nê
22-10-2009, 09:01 am

Ngày 21/10/2009, theo đề nghị của Pháp, HĐBA họp tham vấn khẩn cấp để thảo luận tình hình căng thẳng tại Gi-nê dưới đề mục “Củng cố hòa bình tại Tây Phi”. Trên cương vị Chủ tịch HĐBA, Đại sứ Lê Lương Minh điều hành cuộc tham vấn.

Trên cÆ°Æ¡ng vị Đại diện Quốc gia, Đại sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh khẳng Ä‘iÌ£nh Việt Nam ủng hộ các nỗ lÆ°Ì£c ngoaÌ£i giao của LHQ vaÌ€ cộng đồng quốc tế nhằm giúp khôi phuÌ£c hoÌ€a biÌ€nh, ổn Ä‘iÌ£nh vaÌ€ công lý taÌ£i Gi-nê. ĐaÌ£i sứ đề nghiÌ£ các bên taÌ£i Gi-nê hết sức kiềm chế, tuân thủ Hiến pháp vaÌ€ pháp luật, đặt Æ°u tiên về an ninh vaÌ€ an toaÌ€n của ngÆ°Æ¡Ì€i dân lên trên hết, qua Ä‘ó tránh tiÌ€nh hiÌ€nh diễn biến xấu Ä‘i vaÌ€ taÌ£o Ä‘iều kiện thuận lÆ¡Ì£i để chuẩn biÌ£ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống.  ĐaÌ£i sứ yêu cầu chính thể taÌ£m quyền taÌ£i Guinea nghiêm túc thÆ°Ì£c hiện cam kết hÆ¡Ì£p tác đối với tiến triÌ€nh Ä‘iều tra độc lập của LHQ. ĐaÌ£i sứ đồng thÆ¡Ì€i ủng hộ vai troÌ€ hoÌ€a giải liên quan của LHQ, các tổ chức khu vÆ°Ì£c vaÌ€ tiểu khu vÆ°Ì£c nhằm tiÌ€m kiếm giải pháp lâu daÌ€i, toaÌ€n diện vaÌ€ cân bằng cho vấn đề Gi-nê, tránh ảnh hưởng tiêu cÆ°Ì£c đến Ä‘Æ¡Ì€i sống của ngÆ°Æ¡Ì€i dân.Bản in

Other News:
 » Há»™i đồng Bảo an ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố tại Iran | 20-10-2009 |
 » VIỆT NAM ỦNG HỘ VAI TRÃ’ CỦA PHÁI BỘ HÀNH CHÍNH LÂM THỜI LIÊN HỢP QUỐC TẠI CÔ-XÔ-VÔ | 15-10-2009 |
 » Việt Nam ủng há»™ sáng kiến của Nga trong việc tổ chức má»™t Há»™i nghị quốc tế về tiến trình hòa bình Trung Đông | 15-10-2009 |
 » HĐBA ủng hộ tiến triÌ€nh chính triÌ£ đề ra taÌ£i Hiệp Ä‘iÌ£nh HoÌ€a biÌ€nh Âu-ga-Ä‘u-gu | 14-10-2009 |
 » Há»™i đồng Bảo an thông qua Nghị quyết về Phụ nữ, hoà bình và an ninh theo đề nghị của Việt Nam | 05-10-2009 |
 » Cần sá»›m tổ chức há»™i nghị quốc tế để đánh giá nhu cầu há»— trợ Afghanistan sau bầu cá»­ | 30-09-2009 |
 » LHQ vaÌ€ UNMIL có thể Ä‘óng vai troÌ€ hỗ trÆ¡Ì£ thích hÆ¡Ì£p đối với tiến triÌ€nh chuẩn biÌ£ cho cuộc bầu cử Tổng thống taÌ£i Li-bê-ri-a năm 2011 | 09-09-2009 |
 » HĐBA thảo luận về chủ đề “HoaÌ£t động giÌ€n giữ hoÌ€a biÌ€nh LHQ” | 06-08-2009 |
 » Việt Nam lên án mạnh mẽ hàng loạt vụ tấn công nhằm vào thường dân tại miền Nam Sudan | 05-08-2009 |
 » VIỆT NAM KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ỦNG HỘ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG QUÁ ĐỘ TẠI XÔ-MA-LI | 30-07-2009 |


 
5