Thứ bảy, 25/03/2017, 06:36 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
 
ĐHĐ Khóa 64 thảo luận các đề mục “Báo cáo năm của Ủy ban Xây dựng Hòa bình (PBC)” và “Báo cáo hoạt động của Quỹ Xây dựng Hòa bình”
21-11-2009, 06:22 am

Ngày 20/11/2009, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại Hội đồng LHQ Khóa 64 thảo luận các đề mục “Báo cáo năm của Ủy ban Xây dựng Hòa bình (PBC)” và “Báo cáo hoạt động của Quỹ Xây dựng Hòa bình”, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ ghi nhận những nỗ lực của PBC trong thực hiện nhiệm vụ quy định tại các Nghị quyết liên quan của Đại Hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ, hoan nghênh những tiến bộ bước đầu trong tiến trình hòa giải dân tộc, tái thiết và hội nhập tại các quốc gia tiếp nhận hỗ trợ của PBC như Xiêra Lê-ôn, Gi-nê Bít-xao, Cộng hòa Trung Phi và Bu-run-đi. Đại sứ ủng hộ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, phương pháp làm việc, cơ chế phối hợp, chính sách huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực của PBC và Quỹ Xây dựng Hòa bình trong thời gian tới, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa PBC với các cơ quan chủ chốt của LHQ, các tổ chức khu vực, các định chế Bretton Woods và cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo nguồn lực tài trợ đáp ứng tốt nhất lợi ích của quốc gia sở tại.

Cho rằng hoạt động của PBC mang tính toàn diện và cần được triển khai dựa trên hoàn cảnh cụ thể của nước tiếp nhận, Đại sứ Hoàng Chí Trung nhấn mạnh việc quan tâm thúc đẩy phát triển sẽ góp phần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột, bồi đắp nội lực và tạo dựng môi trường thuận lợi phục vụ duy trì hòa bình, tái thiết kinh tế-xã hội, đồng thời nguồn lực con người cần được chú trọng phát huy nhằm giúp tiến trình xây dựng hòa bình đạt kết quả bền vững. Đại sứ tỏ hy vọng trong dịp Đại Hội đồng và Hội đồng Bảo an kiểm điểm hoạt động 5 năm qua của Ủy ban Xây dựng Hòa bình (giai đoạn 2005-2010), các quốc gia thành viên sẽ đóng góp nhiều đề xuất có giá trị để PBC hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngăn ngừa, cảnh báo sớm và giải quyết xung đột trên thế giới.


Bản in

Other News:
 » VIỆT NAM KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CHỐNG CƯỚP BIỂN NGOÀI KHƠI XÔ-MA-LI | 18-11-2009 |
 » HĐBA họp tham vấn về tình hình khu vực Hồ Lớn châu Phi | 17-11-2009 |
 » HĐBA/LHQ họp thảo luận về tình hình I-rắc | 16-11-2009 |
 » Hội đồng Bảo an cam kết tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Tổng Thư ký LHQ tại Afghanistan | 30-10-2009 |
 » HĐBA họp nghe báo cáo về công việc của Tòa án Quốc tế trong năm qua | 29-10-2009 |
 » Đại sứ Lê Lương Minh tiếp đoàn Ủy ban Đối ngoại, Quốc phòng và Các Lực lượng Vũ trang của Thượng viện Pháp | 29-10-2009 |
 » Việt Nam ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa LHQ và Liên minh châu Phi trong hoạt động gìn giữ hòa bình | 26-10-2009 |
 » HĐBA họp tham vấn khẩn cấp để thảo luận tình hình căng thẳng tại Gi-nê | 22-10-2009 |
 » Hội đồng Bảo an ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố tại Iran | 20-10-2009 |
 » VIỆT NAM ỦNG HỘ VAI TRÒ CỦA PHÁI BỘ HÀNH CHÍNH LÂM THỜI LIÊN HỢP QUỐC TẠI CÔ-XÔ-VÔ | 15-10-2009 |


 
5