Thứ sáu, 30/01/2015, 04:24 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
 
ASEAN ủng hộ các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS
10-06-2010, 04:01 am

ASEAN ủng hộ các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS

Ngày 9/6/2010, Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc họp phiên toàn thể đánh giá việc thực hiện Tuyên bố Cam kết về HIV/AIDS năm 2001 và Tuyên bố Chính trị ngăn chặn HIV/AIDS năm 2006.

Phát biểu thay mặt ASEAN, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đánh giá cao những kết quả đạt được trong nỗ lực toàn cầu ngăn chặn HIV/AIDS những năm vừa qua; hoan nghênh Chương trình hỗn hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) và đánh giá cao sự hợp tác giữa UNAIDS và ASEAN.

Đại sứ Lê Lương Minh bày tỏ lo ngại về việc HIV/AIDS tiếp tục là căn bệnh truyền nhiễm gây chết người nhiều nhất trên thế giới, là nguyên nhân hàng đầu của tử vong phụ nữ ở tuổi sinh sản, trong khi nhu cầu điều trị vượt quá khả năng cung cấp thuốc điều trị và hiểu biết về HIV/AIDS còn hạn chế. Thực trạng này dẫn tới việc nhiều nước khó có thể thực hiện được các cam kết của Tuyên bố 2001 và Tuyên bố Chính trị 2006, cũng như Mục tiêu 6 trong Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Riêng ở khu vực ASEAN, Đại sứ nhấn mạnh, HIV/AIDS tiếp tục đe dọa cuộc sống và tương lai của người dân, là thách thức lớn trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN.

ĐaÌ£i sứ Lê LÆ°Æ¡ng Minh khẳng Ä‘iÌ£nh cam kết của ASEAN trong việc thÆ°Ì£c hiện các cam kết quốc tế liên quan đến HIV/AIDS thông qua các nỗ lÆ°Ì£c hÆ¡Ì£p tác khu vÆ°Ì£c, thể hiện taÌ£i Phiên hoÌ£p đặc biệt taÌ£i Hội nghiÌ£ Cấp cao ASEAN 7 taÌ£i Brunei Darussalam năm 2001, Hội nghiÌ£ Cấp cao  ASEAN 9 taÌ£i Indonesia năm 2003, Hội nghiÌ£ Cấp cao ASEAN 10 taÌ£i LaÌ€o năm 2004, Hội nghiÌ£ Cấp cao ASEAN-Liên HÆ¡Ì£p Quốc năm 2005, Phiên hoÌ£p đặc biệt taÌ£i Hội nghiÌ£ Cấp cao 12 taÌ£i Philippines năm 2007, vaÌ€ gần đây nhất laÌ€ Hội nghiÌ£ Cấp cao ASEAN 16 taÌ£i Việt Nam tháng 4 vÆ°Ì€a qua. Ngăn chặn HIV/AIDS cũng Ä‘Æ°Æ¡Ì£c nhấn maÌ£nh trong Bản Kế hoaÌ£ch về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, thông qua taÌ£i Hội nghiÌ£ Cấp cao ASEAN 14 taÌ£i Thái Lan năm 2009.

ĐaÌ£i sứ nhấn maÌ£nh ASEAN nhận thức rõ tính chất xuyên biên giới của Ä‘aÌ£i diÌ£ch HIV/AIDS vaÌ€ để ứng phó một cách hiệu quả, cần phải có sÆ°Ì£ lãnh Ä‘aÌ£o sáng suốt, tính laÌ€m chủ, tầm nhiÌ€n vaÌ€ quyết tâm chính triÌ£ đối với việc taÌ€i trÆ¡Ì£ bền vững, phối hÆ¡Ì£p chặt chẽ liên ngaÌ€nh, hÆ¡Ì£p tác với các tổ chức Ä‘oaÌ€n thể, kể cả khu vÆ°Ì£c tÆ°  nhân, vaÌ€ đặc biệt những ngÆ°Æ¡Ì€i nhiễm hoặc dễ lây nhiễm HIV/AIDS; đồng thÆ¡Ì€i cần phải tính đến khía caÌ£nh giới vaÌ€ tăng cÆ°Æ¡Ì€ng nỗ lÆ°Ì£c ứng phó HIV/AIDS đối với trẻ em biÌ£ nhiễm, ảnh hưởng hoặc dễ có nguy cÆ¡ lây nhiễm HIV/AIDS. ĐaÌ£i sứ khẳng Ä‘iÌ£nh cuÌ€ng với các biện pháp chữa triÌ£, chăm sóc giúp đỡ bệnh nhân, ASEAN luôn coi troÌ£ng việc giải quyết vấn đề giảm ngheÌ€o, biÌ€nh đẳng vaÌ€ y tế, cũng nhÆ° taÌ£o môi trÆ°Æ¡Ì€ng thuận lÆ¡Ì£i để ngăn chặn sÆ°Ì£ lây lan của HIV, giảm các trÆ°Æ¡Ì€ng hÆ¡Ì£p lây nhiễm mới, thông qua các biện pháp tuyên truyền, giáo duÌ£c trong công chúng, xây dÆ°Ì£ng luật vaÌ€ quy Ä‘iÌ£nh cần thiết để Ä‘ảm bảo những ngÆ°Æ¡Ì€i biÌ£ nhiễm HIV/AIDS không biÌ£ phân biệt đối xử vaÌ€ hưởng quyền tiếp cận công bằng đối với y tế, phúc lÆ¡Ì£i xã hội vaÌ€ các diÌ£ch vuÌ£ giáo duÌ£c.

Đại sứ Lê Lương Minh nhấn mạnh ASEAN cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác, UNAIDS và các cơ quan LHQ khác, các tổ chức đoàn thể và khu vực tư nhân trong các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS.Bản in

Other News:
 » ĐaÌ£i Hội Đồng Liên HÆ¡Ì£p Quốc hoÌ£p phiên toaÌ€n thể về an ninh con ngÆ°Æ¡Ì€i | 22-05-2010 |
 » ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆT NAM THAM Dá»° KIỂM ĐIỂM 15 NÄ‚M TOÀN CẦU THá»°C HIỆN CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG BẮC KINH TẠI LIÊN HIỆP QUỐC | 04-03-2010 |
 » UNICEF sẽ tiếp tục há»— trợ Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dá»±ng cÆ¡ sở dữ liệu và nâng cao năng lá»±c bảo vệ sức khỏe và quyền của trẻ em | 16-09-2009 |
 » Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận toaÌ€n diện, coi biện pháp tốt nhất để bảo vệ ngÆ°Æ¡Ì€i dân laÌ€ ngăn ngÆ°Ì€a chiến tranh, xung đột, vaÌ€ giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột | 29-07-2009 |
 » Việt Nam tái khẳng Ä‘iÌ£nh cam kết ngăn chặn HIV/AIDS | 16-06-2009 |
 » Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giá»›i và sá»± tiến bá»™ của phụ nữ | 11-03-2009 |
 » BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP CẤP CAO LIÊN HỢP QUỐC VỀ HIV/AIDS | 11-06-2008 |
 » Kêu gọi cứu trợ cho nạn nhân cÆ¡n bão Nargis ở Myanmar | 10-05-2008 |


 
5