Thứ ba, 28/03/2017, 06:55 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
 
Việt Nam khẳng định trách nhiệm hàng đầu của Nhà nước bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang
17-06-2010, 02:45 am

Việt Nam khẳng định trách nhiệm hàng đầu của Nhà nước

bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang

Ngày 16/6/2010, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tổ chức họp mở dưới đề mục “Thúc đẩy và bảo vệ quyền của trẻ em” để thảo luận Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về “Trẻ em và xung đột vũ trang”.

Phát biểu tại thảo luận, Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan LHQ trong việc bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang; hoan nghênh việc ngày càng nhiều quốc gia lồng ghép mục tiêu bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em vào các chiến lược và kế hoạch phát triển, thông qua các văn bản pháp luật mới nhằm ngăn ngừa và nghiêm cấm các vi phạm nghiêm trọng đối với quyền trẻ em; ghi nhận việc có thêm nhiều bên xung đột đã tham gia xây dựng các chương trình hành động nhằm đưa trẻ em ra khỏi lực lượng chiến đấu, chấm dứt tuyển mộ và sử dụng binh lính trẻ em.

Bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc quyền trẻ em tiếp tục bị vi phạm trong xung đột vũ trang cũng như việc các hoạt động quân sự tiếp tục gây thương vong cho nhiều trẻ em và cản trở hoạt động viện trợ nhân đạo, Đại sứ kêu gọi các bên xung đột tuân thủ luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế, ủng hộ HĐBA đưa các qui định cụ thể về bảo vệ trẻ em vào các hoạt động gìn giữ hòa bình thích hợp, đồng thời cho rằng các nội dung quan tâm bảo vệ trẻ em cần được phản ánh nhất quán trong mọi tiến trình hòa bình và thỏa thuận hòa bình, và các nhu cầu đặc biệt của trẻ em cần được bao hàm trong công tác lập kế hoạch và tài trợ hậu xung đột.

Ghi nhận hiệu quả của cơ chế giám sát và báo cáo, Đại sứ Bùi Thế Giang lưu ý cần thận trọng hơn khi lựa chọn đưa các tình hình cụ thể vào Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ, phù hợp với phạm vi quy định tại các Nghị quyết HĐBA số 1612 và 1882; cơ chế báo cáo cần có sự tham gia và hợp tác của các Chính phủ; các quốc gia thành viên cần được tham vấn nhiều hơn trong quá trình chuẩn bị Báo cáo để đảm bảo thông tin cập nhật, không thiên vị, đáng tin cậy và có thể kiểm chứng. Đại sứ khẳng định vai trò và trách nhiệm hàng đầu của Nhà nước trong bảo vệ thường dân, kể cả trẻ em, trong xung đột vũ trang; các mối liên hệ giữa LHQ với các tác nhân phi Nhà nước cần được tiến hành trên cơ sở hợp tác với các Chính phủ hữu quan, tránh hiểu nhầm về việc tạo vị thế chính trị và pháp lý cho các tác nhân này, nhất là các nhóm khủng bố. Đại sứ Bùi Thế Giang cũng nhắc lại quan điểm của Nhà nước Việt Nam về việc bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang cần được xem như một bộ phận cấu thành của chiến lược phòng ngừa xung đột, giải quyết các vấn đề đói nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời cần tăng cường phối hợp giữa HĐBA với Đại Hội Đồng và Hội đồng Kinh tế-Xã hội (ECOSOC) của LHQ cũng như giữa các phái bộ chính trị, gìn giữ hòa bình với các cơ quan chức năng liên quan của LHQ.

Tháng 7/2008, trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ, Việt Nam cũng chủ trì cuộc thảo luận mở về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang.


Bản in

Other News:
 » ASEAN ủng hộ các nỗ lực phòng chống HIV/AIDS | 10-06-2010 |
 » Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc họp phiên toàn thể về an ninh con người | 22-05-2010 |
 » ĐOÀN ĐẠI BIỂU VIỆT NAM THAM DỰ KIỂM ĐIỂM 15 NĂM TOÀN CẦU THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH HÀNH ĐỘNG BẮC KINH TẠI LIÊN HIỆP QUỐC | 04-03-2010 |
 » UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạch định chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực bảo vệ sức khỏe và quyền của trẻ em | 16-09-2009 |
 » Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận toàn diện, coi biện pháp tốt nhất để bảo vệ người dân là ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, và giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột | 29-07-2009 |
 » Việt Nam tái khẳng định cam kết ngăn chặn HIV/AIDS | 16-06-2009 |
 » Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ | 11-03-2009 |
 » BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP CẤP CAO LIÊN HỢP QUỐC VỀ HIV/AIDS | 11-06-2008 |
 » Kêu gọi cứu trợ cho nạn nhân cơn bão Nargis ở Myanmar | 10-05-2008 |


 
5