Thứ sáu, 30/01/2015, 08:58 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ
 
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với An-ti-goa và Bác-bu-đa
11-11-2013, 08:06 pm

Thiết lập quan hệ ngoại giao với An-ti-goa và Bác-bu-đa

Ngày 8 tháng 11 năm 2013, tại Trụ sở Phái Ä‘oàn đại diện thường trá»±c Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc ở Niu-Ước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái Ä‘oàn Đại diện thường trá»±c nÆ°á»›c Cá»™ng hòa Xã há»™i Chủ nghÄ©a Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Hoài Trung thay mặt Chính phủ Việt Nam và Ngài Anthony Liverpool, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Quyền Trưởng Phái Ä‘oàn Đại diện thường trá»±c An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a tại Liên hợp quốc thay mặt Chính phủ An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a đã ký  “Thông cáo chung về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nÆ°á»›c Cá»™ng hòa Xã há»™i Chủ nghÄ©a Việt Nam và An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a”.

Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa Việt Nam và An-ti-goa và Bác-bu-đa, đáp ứng nguyện vọng tăng cường và phát triển quan hệ cùng có lợi giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí trao đổi đại diện ngoại giao ở cấp Đại sứ và áp dụng Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a nằm ở phía Nam khu vá»±c Ca-ri-bê, là thành viên  hoạt Ä‘á»™ng tích cá»±c tại nhiều tổ chức khu vá»±c và quốc tế nhÆ° Tổ chức Cá»™ng đồng các nÆ°á»›c Ca-ri-bê (CARICOM), Khối thịnh vượng chung (Commonwealth of Nations), Liên Hợp Quốc, Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (OAS)… Tháng 6/2013 vừa qua, Đại há»™i đồng Liên hợp quốc đã bầu ông John W Ashe, Đại sứ, Trưởng Phái Ä‘oàn An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a tại Liên hợp quốc làm Chủ tịch Đại há»™i đồng Liên hợp quốc khóa 68. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao vá»›i An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a thể hiện chính sách đối ngoại rá»™ng mở, Ä‘a dạng hóa, Ä‘a phÆ°Æ¡ng hóa của Viêt Nam, coi trọng phát triển quan hệ vá»›i An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a, nói riêng, và vá»›i các nÆ°á»›c thuá»™c khu vá»±c Mỹ La-tinh, Ca-ri-bê nói chung.

Văn bản ký kết trên đã được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc để lưu hành như văn kiện chính thức của Liên hợp quốc và thông báo đến các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

 Bản in


 
5