Thứ bảy, 31/01/2015, 02:02 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Há»™i Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã há»™i và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Các vấn đề chung
 
Announcement of Closure on the occasion of Vietnamese Lunar New Year
29-01-2014, 11:52 am

The Permanent Mission of the Socialist Republic of Viet Nam to the United Nations has the honour to inform that on the occasion of the Vietnamese Lunar New Year, the Mission’s office will be closed from Wednesday 29th January 2014 to Tuesday 04 February 2014

 
Bản in

Other News:
 » Tin hoạt Ä‘á»™ng đối ngoại tuần từ 9 - 13/12/2013 | 14-12-2013 |
 » Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vá»›i An-ti-goa và Bác-bu-Ä‘a | 11-11-2013 |
 » Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vá»›i Liên bang Xên Kít và Nê-vít và Cá»™ng đồng Thịnh vượng Đô-mi-ni-ca | 08-11-2013 |
 » Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh tại Phiên thảo luận chung Đại há»™i đồng Liên hợp quốc Khóa 67 | 02-10-2012 |
 » Há»™i nghị không chính thức Bá»™ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) và các Há»™i nghị liên quan | 02-10-2012 |
 » Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh tại Phiên thảo luận chung Đại há»™i đồng Liên hợp quốc Khóa 67 | 02-10-2012 |
 » Ngoại giao góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia | 01-10-2012 |
 » Ngày 27/9/2012, Khai mạc Há»™i nghị người Việt Nam ở nÆ°á»›c ngoài lần thứ 2 | 01-10-2012 |
 » Há»™i đàm giữa Phó Thủ tÆ°á»›ng, Bá»™ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Tổng ThÆ° ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun (Ban Ki-moon). | 29-10-2010 |
 » Phó Thủ tÆ°á»›ng, Bá»™ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm : Việt Nam đóng góp tích cá»±c cho các vấn đề toàn cầu | 27-09-2008 |


 
5