Thứ ba, 28/03/2017, 09:18 AM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ
 
Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chuyên đề của Đại Hội đồng LHQ về quyền con người
14-07-2016, 12:21 am

Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chuyên đề của Đại Hội đồng LHQ về quyền con người

Ngày 12-13/7/2016 Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ đã tổ chức Phiên thảo luận chuyên đề về quyền con người; đây là phiên thứ ba và cuối cùng (hai phiên thảo luận trước về các Mục tiêu Phát triển Bền vững và hoà bình, an ninh diễn ra lần lượt trong tháng 4 và 5/2016) trong chuỗi thảo luận chuyên đề theo sáng kiến của Chủ tịch Đại Hội đồng nhằm làm sâu sắc mối quan hệ giữa ba trụ cột của LHQ là hoà binh, an ninh, phát triển và quyền con người, và thúc đẩy các cam kết, hành động mới để thực hiện các mục tiêu, trụ cột này. Phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm Công ước Quyền Kinh tế, Văn hoá, Xã hội (CESCR) và Công ước Quyền Dân sự, Chính trị (CCPR) và 30 năm Tuyên bố Quyền Phát triển.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh các nước có trách nhiệm hàng đầu trong thúc đẩy và bảo đảm quyền con người; LHQ đóng vai trò trung tâm thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực này, nhấn mạnh Hội đồng Nhân quyền (HRC), với cơ chế báo cáo kiểm điểm định kỳ (UPR), đã phát huy vai trò tăng cường hợp tác và đối thoại về quyền con người giữa các nước. Trưởng Phái đoàn ta nêu rõ nhân quyền, hoà bình, ổn định và phát triển có mối quan hệ mật thiết và không thể tách rời: hoà bình, ổn định và phát triển tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thụ hưởng đầy đủ các quyền con người; trong khi đó việc thúc đẩy và bảo đảm nhân quyền là thiết yếu để củng cố hoà bình ổn định và thực hiện phát triển bền vững. Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững 2030 đã lồng ghép những nội dung quan trọng của quyền con người, trong đó có quyền phát triển, xoá bất bình đẳng, quan tâm tới các nhóm dễ bị tổn thương. Việc thực hiện Chương trình nghị sự này sẽ góp phần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất ổn và xung đột.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực để bảo đảm hoà bình ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với tư cách thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Kinh tế-Xã hội LHQ, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các đối tác trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu và thực hiện Các Mục tiêu Phát triển Bền vững./.Bản in


 
5