Thứ bảy, 25/03/2017, 06:35 PM (GMT + 7)
TRANG CHỦ LIÊN HỢP QUỐC SƠ ĐỒ WEB LIÊN HỆ
ENGLISH
 
Phái đoàn Việt Nam
Việt Nam & LHQ
» Các vấn đề chung
» Việt Nam trong Hội Đồng Bảo An
» Giải trừ quân bị, Hòa bình và An ninh
» Kinh tế và Phát triển
» Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
» Các vấn đề pháp lý
» Cải tổ LHQ
» Các vấn đề khác
Thông cáo báo chí
Công tác lãnh sự
Hỗ trợ Doanh nghiệp & Thông tin Du lịch
Liên kết
 
Tìm kiếm
 
 
[ Thư viện hình ảnh ]
 
Việt Nam & LHQ  »  Nhân quyền, Xã hội và Nhân đạo
 
BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP CẤP CAO LIÊN HỢP QUỐC VỀ HIV/AIDS
11-06-2008, 04:24 am

 

Kính thưa Ngài Chủ tịch,

Kính thưa Ngài Tổng Thư ký,

Thưa các Quý vị đại biểu,

 

Việt Nam hoanh nghênh việc triệu tập cuộc họp quan trọng này đúng vào dịp Liên hợp quốc và các nước thành viên đang kiểm điểm giữa kỳ việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), trong đó việc thực hiện  MDG-6 liên quan tới đại dịch HIV/AIDS có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến thành công hay thất bại của việc thực hiện các MDG quan trọng khác.

 

Thưa Ngài Chủ tịch,

 

Kể từ Khóa họp Đặc biệt lần thứ 26 năm 2001 và Cuộc họp cấp cao năm 2006, Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế nói chung đã đạt được một số tiến bộ trong thực hiện Tuyên bố Cam kết và Tuyên bố Chính trị về HIV/AIDS, như tăng số người được tiếp cận thuốc ARV, kể cả phụ nữ mang thai, tăng cường tài chính cho phòng chống HIV/AIDS, nâng cao nhận thức về HIV/AIDS trong quần chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, để đạt được MDG-6, cần tăng cường nỗ lực hơn nữa của riêng từng nước và của chung toàn thế giới nhằm chặn đứng sự lây lan của HIV/AIDS, đặc biệt không để tốc độ lây nhiễm HIV vượt quá tốc độ tăng tiếp cận ARV, quan tâm thích đáng đến các đối tượng dễ bị tổn thương và đối tượng có nguy cơ cao, đấu tranh chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người sống chung với HIV/AIDS, tăng tính bền vững của các biện pháp ứng phó với HIV/AIDS, kể cả các nguồn tài chính. Cuộc họp cấp cao lần này là cơ hội để cộng đồng quốc tế tăng cường nhất trí về sự cần thiết đẩy mạnh triển khai các biện pháp thiết thực này.

 

Trong khuôn khổ thời gian hạn chế, tôi xin tập trung trình bày các nét lớn về công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

 

Thưa Ngài Chủ tịch,

 

Hai năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống HIV như một trong những nội dung quan trọng của công cuộc phát triển đất nước, Chính phủ Việt Nam đã huy động sự tham gia tích cực của tất cả các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội dân sự và cả cộng đồng. Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp qui và lập qui về phòng chống HIV/AIDS, mà tiêu biểu là Luật, Nghị định về phòng chống HIV/AIDS, Chiến lược quốc gia phòng chống AIDS, các chương trình hành động và hàng loạt các hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật, tạo hành lang pháp lý vững chắc xuyên suốt cho các cấp tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức phòng chống AIDS đã được thống nhất từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố và hệ thống theo dõi, đánh giá quốc gia đã được hình thành, phát triển theo đúng cam kết về nguyên tắc Ba thống nhất của Liên hợp quốc.

 

Cũng hai năm qua, số người được tiếp cận điều trị bằng thuốc ARV đã tăng gấp 5,7 lần, lên tới 23.695 người. Chương trình can thiệp giảm tác hại đã được mở rộng, với 61% quận, huyện triển khai chương trình bao cao su và 33.3% số quận, huyện triển khai chương trình bơm kim tiêm và hơn 10 triệu bơm kim tiêm đã được phân phát. Việt Nam đã bắt đầu khởi động chương trình điều trị thay thế bằng Methadone.

 

Mặc dù nỗ lực to lớn như trên đã đem lại những kết quả khá tốt trong hai năm qua, Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều thách thức trong việc đối phó với dịch HIV:

 

Thứ nhất là: Nhu cầu mở rộng hơn nữa độ bao phủ không chỉ các chương trình can thiệp giảm tác hại như chương trình bao cao su, bơm kim tiêm và Methadone mà cả chương trình tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị, đặc biệt là duy trì điều trị liên tục và suốt đời cho bệnh nhân AIDS.

 

Thứ hai là: Sự cần thiết xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá đủ mạnh để có cơ sở khoa học trong việc đánh giá tình hình dịch, đánh giá toàn diện hiệu quả của các chương trình can thiệp nhằm hoạch định chính sách và phát triển kế hoạch can thiệp phù hợp, kịp thời.

 

Thứ ba là: Mặc dù Chính phủ đã tăng ngân sách lên 58% và đã huy động  được đáng kể sự tài trợ của quốc tế, tuy nhiên ngân sách này mới chỉ đáp ứng 30% nhu cầu cần thiết cho công tác phòng chống HIV/AIDS.

 

Để có thể tiếp tục phát huy các thành quả, đáp ứng tốt việc phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam chủ trương tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế và mong được cộng đồng các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật cho việc thực hiện Chiến lược phòng chống HIV/AIDS Quốc gia trong đó tập trung cho bốn chương trình ưu tiên bao gồm: (1) Can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV; (2) Chăm sóc, tư vấn và điều trị HIV/AIDS; (3) Giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi và đánh giá chương trình, (4) Tăng cường năng lực hệ thống phòng chống HIV/AIDS tuyến tỉnh.

 

Chúng tôi tin rằng với sự hợp tác và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ đối phó thành công với các thách thức nói trên, góp phần xứng đáng vào các nỗ lực chung ở cấp độ toàn cầu chống lại đại dịch HIV/AIDS. Chúng tôi chủ trương ủng hộ và sẽ tiếp tục đóng góp váo việc tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này.

 

Xin cảm ơn Ngài Chủ tịch.Bản in

Other News:
 » Kêu gọi cứu trợ cho nạn nhân cơn bão Nargis ở Myanmar | 10-05-2008 |


 
5